Personforsikring for ansatte i ESS

Personforsikring for ansatte i ESS Personforsikring – engangsutbetalinger:Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i gruppen Offshore Staff, I, II, III  hos Compass Holding Norge. I tillegg til yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også kollektiv ulykke og gruppelivsforsikring. Hvem er med i personforsikringen?Ansatte tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, Les mer…

Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017

Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017 IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble flyttet fra SpareBank1 til Codan og det ble gjort endringer i dekningene. Det ble samtidig etablert helseforsikring i Vertikal. Se vedlagt informasjonsbrosjyre…..Ved flytting av avtale fra SpareBank1 til Codan Forsikring Les mer…

Tillitsvalgtkonferansen 2024

TILLITSVALG KONFERANSE 1-2 NOVEMBER 2023 Heisann.  Var med på tillitsvalgtkonferanse 1.-2. nov. To dager med flere gode foredragsholdere, mye bra info. Oppfordrer flere av medlemmene å melde seg på konferanser, når muligheten byr seg. Spesielt oppfordrer jeg de litt yngre å engasjere seg, noen må ta over😜 Vil dele litt av mitt inntrykk, Les mer…

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnoppgjøret IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt. Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23. For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir da kr 48447 Nattillegget økes med kr 4,50 fra kr 87 til kr 91.50 75 kr i tillegg Les mer…