Klubbstyret; AU, styremedlemmer, vara

Klubbstyret 2023-2024

Klubbens Arbeidsutvalg, (AU)

Per Holstein
Klubbleder
per.holstein@ess-norway.com
Mobil: 920 96 683

Lasse Pettersen
Nestleder, oppfølging Tillitsvalgte
lassepettersen@live.no
Mobil: 994 18 644

Jan Åge Olsvik
HVO i ESS / EMOU, Styremedlem, Kasserer – jao@ess-norway.com
Mobil: 911 71 900

Styremedlemmer

Espen Sivertsen
VUG,  Kurs- og Studietilitsvalgt
essivert@mac.com
Mobil: 913 92 400

Theo van der Velden
Styremedlem, WEB ansvarlig, TV vikarer tvdv1908@outlook.com
Mobil: 913 14 561

Mona Borkamo
Styremedlem, forsikring
mona.borkamo@compass-group.no
Mobil: 957 24 797

Eva Karin Edstrøm
Styremedlem, Forsikring
karinhagen6@gmail.com
Mobil: 472 39 680

Vara - Styremedlemmer

Annette Klepp Hillersøy
Tillitsvalgt, 1 vara styremedlem
annetteklepp@outlook.com
Mobil: 476 45 909

Nina Øvstebø
2. vara Styremedlem, tillitsvalgt
nina.ovstebo@lyse.net
Mob:926 69 829

Morten Sande
3. vara Styremedlem, tillitsvalgt
moddi2377@gmail.com
Mob:412 91 151