Lønnoppgjøret

IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt. 
Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23. 
For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir da kr 48447 
Nattillegget økes med kr 4,50 fra kr 87 til kr 91.50 
75 kr i tillegg på helligdagsgodtgjørelsen kr 2275 
Klubben anser dette som et godt oppgjør for forpleiningen i år også