Personforsikring for ansatte i ESS

Personforsikring for ansatte i ESS Personforsikring – engangsutbetalinger:Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i gruppen Offshore Staff, I, II, III  hos Compass Holding Norge. I tillegg til yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også kollektiv ulykke og gruppelivsforsikring. Hvem er med i personforsikringen?Ansatte tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, Les mer…

Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017

Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017 IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble flyttet fra SpareBank1 til Codan og det ble gjort endringer i dekningene. Det ble samtidig etablert helseforsikring i Vertikal. Se vedlagt informasjonsbrosjyre…..Ved flytting av avtale fra SpareBank1 til Codan Forsikring Les mer…