Personalfondet i ESS

Her følger oppdaterte statuetter for Personalfondet for ansatte i ESS / EMOU som gjelder for 2024. Det ser du på lønnslippen, kode 6627, om du er medlem , og trekkes for 150.- pr.mnd. Er du ikke medlem gjøres dette til:   Personalfondet.ESS@compass-group.no Tanken bak fondet den gang det ble etablert var en hjelp til plutselig Les mer…

Lønnsmatrise 2023

4.1 Lønnsgruppeplassering Lgr. StillingA KjøkkensjefB1 Kokk, Baker og Konditor m/fagbrev, RenholdslederB Renholdsoperatør med fagbrev som renholderE Kokk, Baker og Konditor u/fagbrev, Renholdsoperatør Lønnen for stuerter/forpleiningssjefer og for fagleder fastsettes på individuell basis under hensyntagen til lønnsvilkårene i bedriften og til forholdene forøvrig, samt til den enkeltes dyktighet, praksis, utdannelse, ansettelsestid Les mer…

Vernetjenesten i ESS

Verneombudstjenesten offshore har en fri og uavhengig rolle, og skal være uten tilknytting til fagforeninger. like fullt er det naturlig at verneombud og fagforeninger gjensidig samarbeider på en konstruktiv måte. Om rollen som TV og VO er samme person, er det viktig å skille mellom saker som går inn under Les mer…

NR forum februar 2024

Klubbleder og nestleder har deltatt på NR-forum i Oslo. Dette er samarbeidskomiteen for flyteriggs ansatte ( NR avtalen ). Her deltok klubbledere og nestledere fra alle cateringklubbene, klubbledere fra Odfjell, Cosl, KCA Deutag, KCA Deutag Modu, Noble, Seadrill, Saipem, Archer, Transocean, RTC Offshore, Island Offshore, ansatte fra Forbundet og inviterte Les mer…