Om du lurer på noe knyttet til forsikring....

Noen forsikringer er kollektivt knyttet direkte til ditt medlemsskap i Industri Energi / LO sentralt:
Innbo forsikring, Grunnforsikring, Reiseforsikring og Advokatforsikring.

Så kan du være medlem av klubbens lokale forsikring:


Klubbens lokale forsikring er fremforhandlet av megler og dekker forhold der Sentral og tariffavtalt forikring ikke dekker så godt.
Klubben har derfor en egen lokal Gruppeliv-, behandling-  forsikring. Denne trekkes separat på lønn, og fremkommer på egen linje i lønnslippen. Eller innbetales månedlig til egen forsikringskonto.
Alle medlemmer som er på ordningen, (sjekk din lønnslipp) får tilsendt vilkårene årlig i løpet av våren. 

Da er disse kontaktpersonene for dette i klubbstyret:
Mona Borkamo
Jan Åge Olsvik
Per Holstein
Kontaktinformasjon finner du under  informasjon om klubbstyret.