Juridisk bistand i arbeidsforholdet.

Som medlem i Industri Energihar du tilgang til juridisk hjelp i arbeidsforholdet. Dette gjelder når du som medlem får et problem som er relatert til ansettelsesforholdet ditt og dette ikke lar seg løse uten at det kobles inn jurist/advokat.

Som ansatt vil mange desverre i løpet av den tiden en er i arbeidslivet får problemer på arbeidsplassen sin. Dette kan være mindre problemer som en løser selv eller gjennom sin tillitsvalgt, eller mer alvorlige saker som det trengs juridisk ekspertise for å løse.

Den mest alvorlige problemstillingen noen av oss kommer opp i er når arbeidsgiver går til det skritt å si en opp fra jobben. Dette er for mange en enorm belastning der en føler seg maktesløs overfor arbeidsgiver. I tillegg til de personlige belastningene kommer den økonomiske usikkerheten det er å føre saken for rettsapparatet. Det er her Industri Energikommer inn med sin ekspertise!. Gjennom medlemskapet har du rett til rådgivning og hjelp til å føre saken i rettsapparatet uten kostnader for deg dersom saken er prosedabel og det ikke er åpenbart at her er det arbeidstaker selv som er årsaken til oppsigelsen. En rettsak koster raskt 100 000,- kroner og dette er tøft å dekke for de aller fleste av oss.

På arbeidsplassen er det ikke bare oppsigelsessaker som er problematiske. Du vil også få hjelp i saker som:

  • Permittering
  • Uenighet om forståelse av tariffavtalen
  • Forsikring
  • Omplassering
  • Lønns spørsmål og spørsmål knyttet til tariffavtalen på andre områder
  • Omstillinger
  • Yrkesskade m.m

Hvordan får jeg hjelp?
Du må alltid ta kontakt med din tillitsvalgte først dersom du opplever at du ikke selv klarer å komme til en løsning. Den tillitsvalgte vil da ta kontakt med forbundet for eventuelt å få bistand. Ved bruk av advokat skal alltid Industri Energikontaktes først. Det er Industri Energisom stiller med juridisk bistand og har ekspertisen på hvilken advokat som skal brukes i hvert tilfelle. Dersom du først tar kontakt med advokat og deretter kommer til Industri Energifor å få hjelp betyr dette at forbundet ikke automatisk dekker dine utgifter.

hentet fra industriEnergi s nettsider:her