TILLITSVALG KONFERANSE 1-2 NOVEMBER 2023

Heisann. 
 
Var med på tillitsvalgtkonferanse 1.-2. nov. To dager med flere gode foredragsholdere, mye bra info. 
Oppfordrer flere av medlemmene å melde seg på konferanser, når muligheten byr seg. Spesielt oppfordrer jeg de litt yngre å engasjere seg, noen må ta over😜 
Vil dele litt av mitt inntrykk, etter konferansen. 
 
– Asle Reime var konferansier. 
– Frode Alfheim, forbundsleder IE: Informerte blant annet om sammenslåing med FLT, Forbund for Ledelse og Teknikk. Vi blir da et storforbund med 80 000 medlemmer. Nytt navn i juni 2024. 
– Astrid Bergmål, statsekretær i energidepartementet: Hun sa det haster å få ned klimagass utslipp, klimamål 90%, samtidig som det nå er høyt trykk på norsk sokkel, stor leveranse til Europa. Hm🤔 
– Kristin Kragset, Petoro: petoro betyr, det svarte gullet. Snakka om utvikling, ikke avvikling på norsk sokkel. 
– Jørgen Dyrhaug, national sikkerhetsmyndighet: Datasikkerhet. 
– Snorre Skjevrak, spesialrådgiver samfunnspolitisk avdeling. 
– Thomas Seltzer. 
– Are Tomasgård, Lo sekretær: informerte om kvinnene som protesterte mot arbeidsfohold i nittedal fyrstikk fabrikk💪 
Opprydding i Oddafjorden på slutten av 80 tallet, begynnelsen av 90 tallet. 
Vi skal utvide sokkelen, ikke avvikle! 
– Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær HMS: Helikopterutvalget. 
– Ommund Stokka, arbeidsutvalgsmedlem: Informerte om streik i SLB UK, som jobber på norsk sokkel uten norsk tariffavtale. 
– Alvhild Tofterå, Sparebank 1 SR- Bank: Medlemsfordeler, økonomisk rådgivning. 
– Klubbledernes time: Per, vi må jobbe for en bedre pensjon, høyt snittalder i ESS offshore. 
 
Mvh 
Vara i klubben 
Nina Øvstebø