Arkiv

Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

IE&FLT kom fredag morgen i havn med forhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en betydelig lønnsøkning og bedre pensjon, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT. IE&FLT og Norges Rederiforbund er etter to døgn med forhandlinger i Oslo kommet fram til et resultat

Les Mer

Forbundet Styrke – er det nye navnet til IE&FLT

Forbundet IE&FLT blir Forbundet Styrke.Etter sammenslåingen mellom Industri Energi (IE) og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), har spørsmålet om et nytt navn skapt stort engasjement. – Det er med stor glede jeg annonserer at vi har valgt et nytt navn. Vi har lyttet til våre medlemmer og tillitsvalgte, og nå

Les Mer

Vårens vakreste eventyr på NR har startet.

Forhandlingene mellom IE&FLT og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen er i gang. Det er satt av to dager til forhandlingene. – Det er høy aktivitet i riggbransjen og det skal letes etter olje og gass på norsk sokkel i mange år framover. Samtidig er det utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft,

Les Mer
Arkiv

Enighet i forhandlingene om sokkelavtalene

IE&FLT kom onsdag morgen i havn med forhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. -Vi har fått på plass et solid oppgjør for de sokkelansatte, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud. Etter to dager med forhandlinger er IE&FLT og Offshore Norge kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 44.000 kroner,

Les Mer
Forside

Vårens vakreste eventyr er i gang.

Da er vi i gang med med årets lønnsforhandlinger på OBF området og i år er det et hovedoppgjør hvor en skal forhandle mer den bare lønn. Mer info kommer når vi har dette.

Les Mer

Sysselsetting av vikarpool

Bedriften er dessverre inne i en periode med lavere aktivitet, og bedriften klarer ikke å sysselsette alle de som nå er i vikarpoolen. Ansatte opparbeider mye skyldig tid og før Haven og Jotun blir satt i drift ser en ikke at sysselsettingen bedrer seg. Bedriften ser seg dessverre nødt til

Les Mer
Arkiv

Nye satser for lugardeling fra 1.april 2024

3 april 2024 ble det avholdt møte mellom NHO og LO vedrørende justering av kompensasjon for lugardeling etter avtalen om Lugardeling av enkeltlugar inngått mellom partene den 10. desember 2012. Tilstede fra NHO: Jon F ClaudiFor LO: Tone FaugliPartene er enige om å legge årslønnsveksten for industrien for de to

Les Mer
Arkiv

Tillitsvalgte på alle skift

Årets vakreste eventyr nærmer seg på begge områdene og i den forbindelse trenger vi en oppdatering fra dere om hvem som er tillitsvalgt på de forskjellige enhetene. Om det er noen skift som ikke har tillitsvalgte så er det meget viktig at dette blir gjort snarest. Om det skulle bli

Les Mer
Arkiv

Slik er gangen i tariffoppgjør

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det vil si at det kan forhandles om alt som står i tariffavtalen, ikke bare lønn. Vi har laget en forenklet oversikt over gangen i tariffoppgjøret.

Les Mer