Samarbeidsfora og representasjon

Klubbens representasjon

Operatør forum

NR forum

EWC

Medlemsbrosjyre

LO Rogaland

innmelding

klubben er representert i :

Forbundsstyret

LO repskap

Bedriftstyret i ESS