Fra fri Fagbevegelse, Så lenge må du jobbe før du kan gå av med pensjon
Er du født i 1980, må du jobbe til du er 68 år og 8 måneder. Finn pensjonsalderen for ditt årskull i oversikten.
I dag er det tre aldersgrenser som gjelder for alderspensjon fra folketrygden.

  • Nedre aldersgrense for å ta ut alderspensjon er i dag 62 år. For å kunne ta ut pensjon før du fyller 67 år, må du oppfylle noen krav. Mer om det lenger ned.
  • Fritt uttak av alderspensjon gjelder i dag fra 67 år. Det betyr at alle har rett til å gå av med pensjon ved 67 år, uavhengig av hvor mye pensjonsopptjening du har. Det er dette vi gjerne snakker om som den alminnelige pensjonsalderen i Norge.
  • Øvre aldersgrense er 75 år. Det betyr at du kan få pensjonsopptjening til og med det året du fyller 75 år. 

Aldersgrensene økes gradvis
Rett før jul la regjeringen fram sine forslag til hvordan pensjonssystemet bør se ut i framtiden. Stortingsmeldingen bygger på anbefalingene fra Pensjonsutvalget, som la fram sin rapport i 2022.

Et av de viktigste forslagene fra regjeringen er å øke aldersgrensene for alderspensjon fra folketrygden. Fordi vi alle lever lenger enn før, må vi også jobbe lenger, mener regjeringen.

I stortingsmeldingen foreslås det at pensjonsalderen skal øke med cirka ett år per tiår. Disse endringene skal gjelde fra og med 1964-kullet.

En som er født i 1985, må altså jobbe omtrent ett år lenger enn en som er født i 1975 for å oppnå de samme rettighetene til alderspensjon.

Mye delt: Sjekk lønna i over 350 yrker

Så lenge må du jobbe
Alle aldersgrensene skal økes på den samme måten –  både nedre aldersgrense, øvre aldersgrense og grensen for fritt uttak.

Aldersgrensen for fritt uttak er den alderen du må nå for å ha en ubetinget rett på alderspensjon. I dag er denne grensen på 67 år.

Ved 67 år kan du altså gå av uansett inntekt og pensjonsopptjening og likevel ha rett på minstepensjon.

Med regjeringens forslag erstattes 67-årsgrensen med en bevegelig aldersgrense som gradvis flyttes oppover. Er du født i 1980 for eksempel, må du jobbe til du er 68 år og 8 måneder, viser dagens beregninger.

Også nedre aldersgrense økes
For å kunne ta ut pensjon tidligere enn 67 år, må du oppfylle noen krav. Du må ha en samlet pensjon som minst tilsvarer minstepensjonen for enslige.

Har du opptjening nok, kan du altså ta ut pensjon fra 62 år i dag. Men også denne grensen skal flyttes oppover.

I oversikten under ser du hva som er den nedre aldersgrensen for når det er mulig å gå av med pensjon for de ulike årskullene.

Merk at tidligere uttak betyr at du får mindre utbetalt per år. Jo lenger du venter med å ta ut pensjon, jo mer får du utbetalt i året. Dette er fordi at tidlig uttak betyr at pengene skal fordeles ut på flere år.