Klubbleder og nestleder har deltatt på NR-forum i Oslo. Dette er samarbeidskomiteen for flyteriggs ansatte ( NR avtalen ). Her deltok klubbledere og nestledere fra alle cateringklubbene, klubbledere fra Odfjell, Cosl, KCA Deutag, KCA Deutag Modu, Noble, Seadrill, Saipem, Archer, Transocean, RTC Offshore, Island Offshore, ansatte fra Forbundet og inviterte gjester som holdt innlegg.

Jørgen Dyrhaug er ansatt i NSM. Dette står for Nasjonal Sikkerhets Myndighet. Han fortalte oss om viktigheten om å være mer skeptisk til den digitale verden. Og hvor lett vi som enkelt mennesker kan bli rammet av hackere både i det private og i jobb sammenheng. Vær skeptisk til å trykke på lenker du ikke kjenner til og vær skeptisk til bruk av QR koder.

AU i IE og FLT ved Lill Heidi Bakkerud og Asle Reime fortalte litt om hva som foregår i forbundet for tiden. Merete Jonas som er 1 nestleder i forbundet presenterte seg selv og Christopher Talgø- leder for samarbeidskomiteen for oljeservice fortalte om streiken i SLB UK og seieren i retten tidligere i uken som gjorde at vi kunne ta ut fler folk i sympatistreik for disse.

NR Forum kom med følgende uttalelse:
“NR-Forum samarbeidskomité gir sin fulle støtte til fagforeningene i Archer og ConocoPhillips som er varslet tatt ut i sympatistreik.  Dette er en viktig og rettferdig kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. SLB UKs fremgangsmåte med å nekte sine ansatte tariffavtale og som har benyttet uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikenes arbeidsoppgaver er uakseptabelt og hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.”

Robert Jaques De Vries, tariff ansvarlig for NR avtalen går igjennom aktuelle saker

 • Tarifforhandlingene –årsmøtets plikter, kravfrist, oversendelse av krav,tariffkonferanse og forhandlinger
 • Arbeidsgrupper på NR
 • Svingskift konpensasjon

Harald Hereid informerte om kompensasjonsfondet

 • oso.as gå inn og sjekk ut siden.

Karianne Rettedal, avdelingsleder for juridisk avdeling i IE og FLT informerte oss om

 • Endringer i AML og formålet med endringene

Energiminister Terje Aasland kom til oss på starten av dag 2. Han pratet mye om hva han og regjeringen er opptatt av i vår bransje og tok med seg kommentarer og utspill fra salen underveis. Energiministeren pratet om :

 • Strøm og kraft
 • Havvind, vindkraft, hydrogen, solkraft og vannkraft.
 • Effektoppgraderinger av dagens vannkraft systemer
 • At verdiskapningen i vindkraften rundt omkring i kommunene skulle generere penger tilbake til kommunene.
 • Norske avtaler i norske farvann og på sokkelen
 • Forutsigbarhet i næringen vår
 • Vil legge til rette for trygge arbeidsplasser

Energiministeren var enig i at vi må ha ordna lønns og arbeidsvilkår, og at det må skapes nye leteaktiviteter for nye investeringer på norsk sokkel. samtidig som vi må ha mer fokus og større aktivitet på plugging av gamle brønner.

Henrik Fjeldsbø er leder for LO`s helikopter utvalg. Han orienterte fra utvalgets arbeid og pågående saker. Utvalget har HMS i fokus og skal være en tydelig stemme i helikoptersaker som angår medlemmene våre. Utvalget har en bred sammensetning og representerer alle aspekter innenfor bransjen fra passasjerer, teknikere, operasjonssentral, piloter og redningsmenn samt kompetanse på beredskap, sikkerhet og regelverk.

 • Pratet om Sikorsky S92 helikopterne
 • Forklarer om delemangel og grunner til dette
 • Helikopter sikkerhet
 • Statisk elektrisitet