4.1 Lønnsgruppeplassering

Lgr. Stilling
A Kjøkkensjef
B1 Kokk, Baker og Konditor m/fagbrev, Renholdsleder
B Renholdsoperatør med fagbrev som renholder
E Kokk, Baker og Konditor u/fagbrev, Renholdsoperatør

Lønnen for stuerter/forpleiningssjefer og for fagleder fastsettes på individuell basis under hensyntagen til lønnsvilkårene i bedriften og til forholdene forøvrig, samt til den enkeltes dyktighet, praksis, utdannelse, ansettelsestid og arbeids- og ansvarsområde. For disse arbeidstakere gjelder ikke overenskomstens pkt. 3, pkt. 4.1 og 4.2, pkt. 5 – 10 samt pkt. 27.