Her følger oppdaterte statuetter for Personalfondet for ansatte i ESS / EMOU som gjelder for 2024.

Det ser du på lønnslippen, kode 6627, om du er medlem , og trekkes for 150.- pr.mnd.

Er du ikke medlem gjøres dette til:   Personalfondet.ESS@compass-group.no

Tanken bak fondet den gang det ble etablert var en hjelp til plutselig og uventet høye medisinske utgifter, og tannbehandling utover normalt. Dette har endret seg betydelig over tid, nå dekker fondet deler av kostnader med fysikalsk behandling, aromaterapi og psykolog. Og ikke minst brilleglass/linser og tannlege. Og det er jo en supert.

Men innbetalinger og refusjoner må balansere. Innbetaling har ikke vært endret på flere år – og heller ikke så langt i inneværende år. Fondet spiste en del av bufferen sist år, og det har derfor vært nødvendig å ta ned noe av refusjonen, og for å gjøre de mer samstemte på dekning og egenandel.