De ni ansatte jobber til vanlig med brønnstimulering på Ekofisk-feltet, fra fartøyet «Island Captain». Det er dette arbeidet IE&FLT har krevd at skal dekkes av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Under streiken ble tre av medlemmene oppsagt, og seks beordret til arbeid rundt om i verden.

Få timer før 75 IE&FLT-medlemmer skulle igangsette sympatistreik til støtte for de ni, kom partene til en forhandlingsløsning:

  • De ni er nå sikret norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • De tre som ble oppsagt fra SLB UK får nå jobbene sine tilbake i SLB Norge.
  • Alle som arbeider på «Island Captain» vil få norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette er ni modige medlemmer som valgte å ta kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Etter snart ett år i streik vant de og vi fram. Dette er ikke bare en viktig seier for de ni, men for alle som arbeider på norsk sokkel, sier Stokka.  

Han slår fast at de ni medlemmene nå er dekket av en tariffavtale som gir norske lønns- og arbeidsvilkår, og at de tre som mistet jobbene sine under streiken får jobbene sine tilbake.

Nestleder Ommund Stokka. Foto: Egil Brandsøy.

– For oss har det vært av avgjørende betydning å ta vare på medlemmene som har stått i en ekstremt presset situasjon over lang tid, sier nestlederen.

Løsningen innebærer:

  • Alle de ni er sikret ansettelse i Norge på Island Captain, på Ekofisk-feltet.
  • Island Captain skal bemannes fra SLB Norge.
  • Oljeserviceavtalen skal fullt ut dekke dette arbeidet.

– IE&FLT er et forbund som ikke godtar sosial dumping. Denne seieren vil bidra til at utenlandske arbeidsgivere inngår tariffavtaler med IE&FLT i fremtiden. Vi er et forbund som ikke gir oss, konstaterer Stokka.

Felles seier

Forbundsleder Frode Alfheim retter en stor takk til alle klubber og tillitsvalgte i IE&FLT som har stilt opp. Han sier at han er svært stolt av sympatistreiken og solidariteten som alle har vist.

– Takk til dere ni som tok denne kampen – med store personlige belastninger. Takk til alle medlemmer, klubber og tillitsvalgte i Norge og i utlandet – som har stilt opp. Takk til LO. Denne kampen har vi vunnet sammen. Vi har nok en gang vist at samhold vinner frem, sier forbundslederen.

– Ni modige IE&FLT-medlemmer fortjener all ære for å ha stått i denne konflikten. Hele LO-familien er stolte av kampen de har tatt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.  

Forbundsleder for IE&FLT, Frode Alfheim og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Egil Brandsøy.

Historisk dom

LO og IE&FLT vant nylig en historisk dom i arbeidsretten, som slo fast at streiken i SLB UK kunne støttes med sympatiaksjoner.

Arbeidsretten slo enstemmig fast at det er norsk rett og norske domstoler som avgjør lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

Streiken har vart i nesten ett år. Foto: Egil Brandsøy.

– Det sentrale er at LO nå har fått avklart at vi har like sterke virkemidler som kan brukes overfor utenlandske arbeidsgivere som overfor en norsk arbeidsgiver. Det er nå utvilsomt at krav om tariffavtale og bruk av streik i Norge skal avgjøres etter norsk rett, ikke britisk eller annen utenlandsk rett, sier LO-advokat Lornts Nagelhus.

– Gjennom dette har vi midlene til å demme opp for urimelige lønns- og arbeidsvilkår også i de nye næringene som vil vokse frem, legger Nagelhus til.

Sympatistreiken

Forbundet kunne etter dommen i Arbeidsretten igangsette sympatistreik til støtte for våre ni streikende medlemmer i SLB UK.

Til stede i Arbeidsretten (fv) Lill-Heidi Bakkerud, Erling Holmefjord, Ommund Stokka og Christopher Talgø. Foto: Atle Espen Helgesen.

Sympatistreiken ville omfattet 75 medlemmer i ConocoPhillips, Archer og OneSubsea. Dette ville ført til at vedlikeholdsarbeid i brønnene og brønnstimulering på Ekofisk-feltet ville stoppet opp fra midnatt 28. februar.