Klubben var i dag i kvartalsmøte med bedriften hvor flere saker var på agendaen.

Vi har endelig fått til en vikarpool avtale med bedriften i EMOU( flyteriggene)Når COSL Prospektor er klar for seiling skal vi ha 5 fast ansatte i poolen.

Vi er i dialog med bedriften for og se på muligheten for en bedre pensjon ordning for våres ansatte, der en har mulighet for og spare til pensjon selv. Vi skal ha ytterlige møter om dette til høsten for å se på kostandene og fordelene for de ansatte.

Ved forsinkelser og endring i reiseplan som berører ansatte som bor i utlandet dekker ikke bedriften endringer i reisekostnadene, de forholder seg til avtalen om den reiseplan og dekning som er inngått.

Dette mener vi er feil §15.2 i tariffavtalen sier følgende: 15.2 Dersom det oppstår forandringer i den enkeltes reiseplan som skyldes forandret helikopteravgang, vil bedriften refundere utgiftene etter satsene i statens reiseregulativ for overnatting, transport og bespisning. Bedriften skal ta en gjennomgang med offshore Norge og vil gi en tilbakemelding i saken.

Når det gjelder vikarpoolavtalen på faste instillasjoner er de som er i 3×3 rotasjon nå på 1.5 dagers regelen. Bedriften har utfordringer med å sysselsette vikarene i 3×3 rotasjon da det er nedgang i POB på flere rigger, samt Jotun er forsinket.

Bedriften vil fra juli og fremover innplassere personell fra vikarpoolen( de som har søkt) fortløpende når de er ajour på timebalansen til Haven om alt går som planlagt. Haven vil komme til Ølen i starten av juli og ligge der til oktober før den går ut på feltet.

Mens vi sliter med å bruke renholderne som er i vikarpoolen ser vi det motsatte når det gjelder kokkene. Bedriften bruker for mye midlertidige ansatte kokker og klubben har bedt bedriften om å ansette 3 til fast. Vi ble ikke enige ved møtes slutt så vi forfølger saken videre opp mot bedriften.

PS :klubbene ble enige med bedriften etter møte å ansette 3 kokker I løpet av sommeren.

Klubben har en tvistesak med bedriften når det gjelder avlønning for VO kurs: Bakgrunn: Når ansatte gjennomfører verneombudskurs bruker ESS Support Services AS timesatsen som står på Offshore Norge sin lønnstabell som timelønn for kurset. Lønnstabell for OPERATØR, OLJEBORINGS- OG FORPLEININGSBEDRIFTER – 1460 timer Linje 2 = Samlet timelønn. Reg. lønn inkl. sokkelkomp. og feriepenger/ 1752 = Timelønn

Styrke klubben i ESS mener at ESS Support Services AS bruker feil timesats ved lønn for verneombudskurs. Kap. III Avtale om opplæring i arbeidsmiljø i virksomhetene for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) punkt 7 Er opplæringen lagt i fritiden, skal lønn betales som om det gjaldt ordinær arbeidstid, uten overtidstillegg. Skjer opplæringen i internat eller lignende betales vanlig daglønn uten overtid. Vanlig timelønn for offshorearbeidere som har et 1460 timers årsverk får man ved å dele årslønn på 1460. Satsen som bedriften bruker, er sats for ventetidskompensasjon. Denne saken går videre til behandling i forbundet.

Mvh

Per Holstein 

Klubbleder IE klubben ESS