Da er vi i gang med med årets lønnsforhandlinger på OBF området og i år er det et hovedoppgjør hvor en skal forhandle mer den bare lønn. Mer info kommer når vi har dette.