3 april 2024 ble det avholdt møte mellom NHO og LO vedrørende justering av kompensasjon for lugardeling etter avtalen om Lugardeling av enkeltlugar inngått mellom partene den 10. desember 2012.

Tilstede fra NHO: Jon F Claudi
For LO: Tone Faugli
Partene er enige om å legge årslønnsveksten for industrien for de to foregående år til grunn for reguleringen av satsen.
Nåværende sats på kr 951,- per døgn oppjusteres med 8,78 %, avrundet kr 1035,- per døgn med virkning fra 1. april 2024.
Partene er videre enige om at en også for fremtiden vil benytte årslønnsveksten for de to foregående år som grunnlag for regulering av satsen