IE&FLT kom onsdag morgen i havn med forhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. -Vi har fått på plass et solid oppgjør for de sokkelansatte, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Etter to dager med forhandlinger er IE&FLT og Offshore Norge kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 44.000 kroner, pluss et etterslep på 6069 kroner for boring og forpleining. Det betyr at linje to i lønnstabellen tiltellegges 50.069.- som er årslønn inklusive sokkelkompenasjon og feriepenger.

Andre tillegg som også øker er:
Natt/skift- og konferansetillegget økes til henholdsvis 96 kroner og 121 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes til 2300 kroner.
Heligdaggodgjørelsen endres til å gjelde for hele jul- og nyttårsaften, som før var først fra kl 15:00
Opprykk for renholder som tar fagbrev, skjer måneden etter at dokumentasjon på bestått fagprøve er mottar bedriften, og ikke som tidligere pr. 1.6 hvert år. Dette er en viktig seier for Industri Energi som fremme kravet.
Tillegget for kjøkkensjef og renholdsledere økes fra 1800.- til 1850.- pr. mnd
Vikariat i ledende stilling øker også fra 550.- til 578.- pr dag.
IE&FLT fikk i forhandlingene gjennomslag for at avtjent førstegangstjeneste skal gi lønnsansiennitet.

Vi har også fått til en forbedring av punkt «3.3 Oppholdsperiode» som sikrer at man får ventetid etter 14 dager, regnet fra planlagt utreisetidspunkt, også når en blir kalt ut før oppholdsperiode, møter opp på heliport og helikopter blir forsinket eller kansellert.
Arbeidstakere som deltar i søk- og redningslag med røykdykkerfunksjon, med helsekrav og fysiske tester, ytes en årlig kompensasjon på 12.000 kroner.
Tap eller skade på effekter økes fra 6.350,- til 10.000.-

Det skal settes ned utvalg i tariffperioden som blant annet skal se på yrkesskadeforsikring for ansatte på beredskapsøvelse, samt se på problemstillinger knyttet til midlertidige ansettelser i boring og forpleining.

IE&FLT uttrykte under forhandlingene bekymring for den store forskjellen i pensjonsordninger i entreprenør og operatørselskapene. Det er en utvikling som ikke er i samsvar med den grunnleggende enigheten vi har hatt i bransjen om at lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i entreprenørselskapene skal følge vilkårene for ansatte i operatørselskapene. Forbundet har dessuten en protokolltilførsel om at bonusutbetalinger i bransjen bidrar til å undergrave den norske arbeidslivsmodellen, sier Bakkerud.

-Vi er fornøyd med å få gjennomslag for kravet vårt om et solid økonomisk oppgjør for sokkelansatte, samtidig som vi har fått på plass en rekke viktige endringer og tillegg i overenskomstene, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i IE&FLT.

Avtalene for operatør-, boring, og forpleiningsansatte omfatter over 4000 IE&FLT-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner, er nå ferdig. I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining nå er ferdig med årets oppgjør.

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (IE&FLT) er LOs fjerde største forbund. Vi har over 80.000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri som står for 80 prosent av den norske eksportverdien. IE&FLT har hovedkontor i Stavanger og Oslo.