Forhandlingene mellom IE&FLT og Norges Rederiforbund om flyteriggavtalen er i gang. Det er satt av to dager til forhandlingene.

– Det er høy aktivitet i riggbransjen og det skal letes etter olje og gass på norsk sokkel i mange år framover. Samtidig er det utfordringer med å rekruttere nok arbeidskraft, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT.

Han forsikrer at forbundet vil ta ansvar for å gjøre bransjen mer attraktiv.

-Vi skal sikre de ansatte på flyteriggene gode lønns- og arbeidsforhold. Vi forventer et knakende godt oppgjør i år, sier Alfheim.

Forhandlingene med arbeidsgiverne foregår hos Norges Rederiforbund i Oslo.

Flyteriggavtalen omfatter nær 3600 IE&FLT-medlemmer som jobber i selskaper som Odfjell Drilling, Noble Drilling Norge, Transocean, COSL Drilling, Island Drilling, Seadrill, Saipem, Archer, RTC Offshore, KCA Modu, Shelf Drilling, Akofs Offshore, Knutsen OAS, Sodexo, Aramark Norge Offshore, ESS, 4service Offshore med flere.

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det er full streikerett.