Årets vakreste eventyr nærmer seg på begge områdene og i den forbindelse trenger vi en oppdatering fra dere om hvem som er tillitsvalgt på de forskjellige enhetene. Om det er noen skift som ikke har tillitsvalgte så er det meget viktig at dette blir gjort snarest.

Om det skulle bli en konflikt og vi går i streik vil alltid TV og VO være igjen ute med sikkerhets bemanningen for å ivareta de streikende og være bindeleddet mellom oss som sitter på land og dere som er igjen ute på riggen ved en konflit.

Setter pris på om dere kan gi meg en tilbakemelding snarest slik vi får en god oversikt på de forskjellige riggene. Sliter dere med og få noen til å stille som tillitsvalgt, pek da ut en som kan være kontakt person på skiftet.

Ta tak i dette så raskt dere kan, ha medlemsmøte på skiftene fremover og velg !

Med vennlig hilsen / Best regards,

Per Holstein, Klubbleder

Forus Parken 12,  Stavanger,

Mobil: 92096683,   Per.Holstein@ess-norway.com