Lønnsoppgjøret
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Klubben har fått en del spørsmål om hvordan det fungerer når POB endres på enhetene, medfører endringer i vår bemanning.
IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt.
Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23.
For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir da kr 48447
Nattillegget økes med kr 4,50 fra kr 87 til kr 91.50
75 kr i tillegg på helligdagsgodtgjørelsen kr 2275
Klubben anser dette som et godt oppgjør for forpleiningen i år også
Det er inngått avtale om særegen arbeidstidsordning for fast ansatte vikarer i ESS Support Services AS. Dette er fast ansatt personell som skal ha en forutsigbar arbeidstid.
Det er inngått avtale om innarbeiding av fritid for fast ansatte. Avtale om innarbeiding av fritid for ansatte med fast skiftplan og ansatte i ordningen med disponibelplan i ESS Support Services AS.
Her er oppdatert versjon av signert særavtale
Last ned "infoskjermen" på din mobil, så får du nyheter direkte på din mobil.
Send en mail/sms til klubben så får du skjermkoden tilsendt...
Klubben takker de 155 medlemmen som deltok i kunnskapsinnhentingen som nå er avsluttet. 
Info om saker
Da det var vekterstreik i 2020, permiterte bedriften arbeidstakere som ikke kom seg offshore grunnet at vekterne på heliporten var i streik.
Klubben er uenig i grunnlaget for permittering.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
Her er oppdatert informasjon fra HVO Jan Åge Olsvik
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019.
Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 
Klubbleder Per Holstein i ESS Support Services slår fast at Industri Energi ikke aksepterer at forpleiningsselskapet vil bryte ansiennitetsreglene når det skal nedbemanne. Forpleiningsselskapet ESS Support Services er midt oppe i en omfattende nedbemanningsrunde etter at flotellet «Haven» skal forlate norsk sokkel når utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er ferdig.
Å være tillitsvalgt er å være ein del av dine arbeidskameraters immunsystem.
Det høyres flott ut ikkje sant ?Nei, det ventar ingen premie eller pokal. Ofte kjem utsagn som« dei eller den» gjer jo ingen ting,» «Har du tatt den aktuelle saken opp med vedkommande»? hender det eg parerer når eg høyrer slike utsagn, like ofte har dei ikkje det.
info 1 / 2019
Ptil har gjennomført kunnskapsinnhenting,
i møte med ESS. Ptil er opptatt av at selskapene på norsk sokkel er sitt ansvar bevist i alle faser av virksomheten og som den største leverandøren, av forpleiningstjenester som er på anbud, oppleves det godt at Ptil er tett på.
info uke 16
Info uke 48
Vi har en god dialo grundt tema rulering og enig om videre fremdrift. Målsetningen er en god HMS lavere sykefraver, team sammensetning, basert på fakta og skikkelig begrunnelse, derfor sendes saken til AMU for videre behandling.
Vi ønsker og få satt ned en arbeidsgruppe hvor klubbene, vernetjeneste samt drift er involvert.
Petroleumstilsynet ønsker igjen å kartlegge HMS-tilstanden innen olje og gass offshore og på land. Alle som jobber på anlegg/innretning i perioden 16. oktober til 26. november inviteres til å være med på en spørreundersøkelse. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta, slik at vi får best mulig grunnlag for sikkerhetsarbeidet fremover!
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 mai 2017. Det er og signert avtale om innarbeiding av fritid og - skydig tid som gjelder frem til 01.07.2017
IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble flyttet fra SpareBank1 til Codan og det ble gjort endringer i dekningene. Det ble samtidig etablert helseforsikring i Vertikal. Se vedlagt informasjonsbrosjyre.....
 
 
 
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as