Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Det er inngått avtale om særegen arbeidstidsordning for fast ansatte vikarer i ESS Support Services AS. Dette er fast ansatt personell som skal ha en forutsigbar arbeidstid.
Det er inngått avtale om innarbeiding av fritid for fast ansatte. Avtale om innarbeiding av fritid for ansatte med fast skiftplan og ansatte i ordningen med disponibelplan i ESS Support Services AS.
Her er oppdatert versjon av signert særavtale
Last ned "infoskjermen" på din mobil, så får du nyheter direkte på din mobil.
Send en mail/sms til klubben så får du skjermkoden tilsendt...
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b bestemmelsen (etterslep fra operatørenes lokale forhandlinger) forhøyes matrisen ytterligere med 5.876.-I tillegg øker natt,-, og helligdags tillegg. 
Klubben takker de 155 medlemmen som deltok i kunnskapsinnhentingen som nå er avsluttet. 
Kvartalsmøtet er et treffpunkt mellom bedriften og klubbene. Bedriften gir informasjon om sykemeldingstall, økonomi og annet. Klubbene formidler saker og spørsmål kanalisert fra tillitsvalgte og medlemmer.
Info om saker
Da det var vekterstreik i 2020, permiterte bedriften arbeidstakere som ikke kom seg offshore grunnet at vekterne på heliporten var i streik.
Klubben er uenig i grunnlaget for permittering.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
Forsikringer
Noen forsikringer er kollektivt knyttet direkte til ditt medlemsskap i Industri Energi / LO sentralt:
Innbo forsikring, Grunnforsikring, Reiseforsikring og Advokatforsikring.

Så kan du være medlem av klubbens lokale forsikring:
Kvartalsmøtet er møter mellom lokale fagforeninger og bedriftens ledelse. Her tar en opp saker av betydning for arbeidstakerene og saker som er løftet inn til klubben fra medlemmer. Bedriften informerer også om økonomi, sykmeldingstatistikker, samt annen relevant informasjon. 
Her er noen av sakene som IE klubben tar opp på kommende møte. 
Her er oppdatert informasjon fra HVO Jan Åge Olsvik
Forpleining innen kontraktør leser fra kolonne 4.
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019.
Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 
Klubbleder Per Holstein i ESS Support Services slår fast at Industri Energi ikke aksepterer at forpleiningsselskapet vil bryte ansiennitetsreglene når det skal nedbemanne. Forpleiningsselskapet ESS Support Services er midt oppe i en omfattende nedbemanningsrunde etter at flotellet «Haven» skal forlate norsk sokkel når utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er ferdig.
Å være tillitsvalgt er å være ein del av dine arbeidskameraters immunsystem.
Det høyres flott ut ikkje sant ?Nei, det ventar ingen premie eller pokal. Ofte kjem utsagn som« dei eller den» gjer jo ingen ting,» «Har du tatt den aktuelle saken opp med vedkommande»? hender det eg parerer når eg høyrer slike utsagn, like ofte har dei ikkje det.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte forrige uke Ekofisk og ble mektig imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.
info 1 / 2019
Ptil har gjennomført kunnskapsinnhenting,
i møte med ESS. Ptil er opptatt av at selskapene på norsk sokkel er sitt ansvar bevist i alle faser av virksomheten og som den største leverandøren, av forpleiningstjenester som er på anbud, oppleves det godt at Ptil er tett på.
info uke 16
Info uke 48
Vi har en god dialo grundt tema rulering og enig om videre fremdrift. Målsetningen er en god HMS lavere sykefraver, team sammensetning, basert på fakta og skikkelig begrunnelse, derfor sendes saken til AMU for videre behandling.
Vi ønsker og få satt ned en arbeidsgruppe hvor klubbene, vernetjeneste samt drift er involvert.
 
 
Arkiv
 • Ptil med ny undersøkelse ...
  Petroleumstilsynet ønsker igjen å kartlegge HMS-tilstanden innen olje og gass offshore og på land. Alle som jo...
 • Ny Særavtale signert
  Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 mai 2017. Det er og signert avtale om innarbeiding av fritid og - sky...
 • Ny medlemsforsikring fra ...
  IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble fly...
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as