Personforsikring for ansatte i ESS

Personforsikring for ansatte i ESS Personforsikring – engangsutbetalinger:Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i gruppen Offshore Staff, I, II, III  hos Compass Holding Norge. I tillegg til yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også kollektiv ulykke og gruppelivsforsikring. Hvem er med i personforsikringen?Ansatte tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag,

Les Mer

Juridisk bistand i arbeidsforholdet

Juridisk bistand i arbeidsforholdet. Som medlem i Industri Energihar du tilgang til juridisk hjelp i arbeidsforholdet. Dette gjelder når du som medlem får et problem som er relatert til ansettelsesforholdet ditt og dette ikke lar seg løse uten at det kobles inn jurist/advokat. Som ansatt vil mange desverre i løpet

Les Mer

Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017

Ny medlemsforsikring fra 1 mai 2017 IE Klubben ESS endrer forsikringsleverandør og dekninger for sine medlemmer pr 01.05.17. Forsikringene ble flyttet fra SpareBank1 til Codan og det ble gjort endringer i dekningene. Det ble samtidig etablert helseforsikring i Vertikal. Se vedlagt informasjonsbrosjyre…..Ved flytting av avtale fra SpareBank1 til Codan Forsikring

Les Mer

Om du lurer på noe knyttet til forsikring….

Om du lurer på noe knyttet til forsikring…. Noen forsikringer er kollektivt knyttet direkte til ditt medlemsskap i Industri Energi / LO sentralt:Innbo forsikring, Grunnforsikring, Reiseforsikring og Advokatforsikring. Så kan du være medlem av klubbens lokale forsikring: Klubbens lokale forsikring er fremforhandlet av megler og dekker forhold der Sentral og

Les Mer