Aktuelt

Aktuelt

Streikebrytere på Norsk sokkel

Viste du at denne streiken faktisk kan handle om deg og din arbeidsplass? Du tenker kanskje at det ikke kan skje fordi jeg er beskyttet at lover og regler som gjelder i Nordsjøen . Ja det gjør de forsåvidt for deg ansatt i et norsk selskap, fordi du har tariffavtale osv.

Les Mer
Aktuelt

Nytt EWC møte i Compass

Compass Group i Norge er en del av Compass Group PLC som er en verdensledende leverandør av måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester, og har en omsetning på over £22 milliarder. Konsernet har over 600 000 ansatte i over 45 land og serverer over 5,5 milliarder måltider hvert år. Møtet avholdes

Les Mer
Aktuelt

Tillitsvalgtkonferansen 2024

TILLITSVALG KONFERANSE 1-2 NOVEMBER 2023 Heisann.  Var med på tillitsvalgtkonferanse 1.-2. nov. To dager med flere gode foredragsholdere, mye bra info. Oppfordrer flere av medlemmene å melde seg på konferanser, når muligheten byr seg. Spesielt oppfordrer jeg de litt yngre å engasjere seg, noen må ta over😜 Vil dele litt av mitt inntrykk,

Les Mer
Aktuelt

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnoppgjøret IndustriEnergi kom til enighet med Offshore Norge og følgende tillegg ble gitt. Generelt tillegg på lønnsmatrisen kr 41700 gjeldene fra 01.06.23. For boring og forpleiningen er etterslepet på kr 6747det totale lønnstillegget for forpleiningen blir da kr 48447 Nattillegget økes med kr 4,50 fra kr 87 til kr 91.50 75 kr i tillegg

Les Mer