Vedtekter for IE-klubben ESS

Vedtekter IE klubben 2022 Bedriftsforeningen som er medlem av Industri Energi IE er underlagt dette forbundet og LO`s vedtekter og bestemmelser. Klubben har som formål å organisere alle i ESS, inn under IndustriEnergi. Opprette avtaler for å sikre medlemmenes arbeidsvilkår og gå aktivt inn for å bedre arbeidsforholdene for alle som arbeider innen for området. Verne mot vilkårlige oppsigelser og støtte medlemmene ved godkjente arbeidsnedleggelser. Arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring. Arbeide for at sikkerhetsforhold og arbeidsmiljøet blir best mulig. Utvikle samarbeid med fagorganiserte også i andre land

Her er klubbens vedtekter, sist revidert av klubbens Årsmøte i 2021

Klubbens Revisorer

I følge klubbens vedtekter pkt 7.13 skal det velges to revisorer, en intern og en ekstern

Revisor

Jone Nærland
tillitsvalgt
jbl-dev@hkabel.net
Telefon:
Mobil: 404 52 962

Torunn Husebø
klubbens sekretær/forsikringssaker
torunn.husebo@ess-norway.com
Telefon:
Mobil: 480 03 801

Myklebust 133, 4056 TANANGER

Valgkomite

Wilfred Jacobsen
Pensjonist
wilfred.jacosen@gmail.com
Telefon:
Mobil: 48124961

Alexander Kiellands gate 7, 4319 Sandnes

Torunn Husebø
klubbens sekretær/forsikringssaker
torunn.husebo@ess-norway.com
Telefon:
Mobil: 480 03 801

Myklebust 133, 4056 TANANGER

Åse Lill Karlsen

ase.lill.karlsen@lyse.net
Telefon:
Mobil: 958 21 318

4029 Stavanger

Jone Nærland
tillitsvalgt
jbl-dev@hkabel.net
Telefon:
Mobil: 404 52 962

Synnøve Særvold

tantenova@yahoo.no
Telefon:
Mobil: 92020555