Det har vært tariffkonferanse hvor klubbene har fremmet sine krav. Disse diskuteres videre i forhandlingsutvalget og setter kravene til årets oppgjør.

Viktige datoer: 6-8 mai OBF, NR 22-23 mai