-Vi er svært fornøyd med at Equinor anskaffer 15 nye helikoptre på sokkelen. Dette har vi kjempet for siden 2016, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i IE&FLT og leder i helikopterutvalget.

Equinor opplyser i en melding fredag at de har kvalifisert nye helikoptertyper til persontransport på norsk sokkel. Under disse kontraktene skal Equinor motta ti nye helikoptre av typen Bell 525 og fem av typen AW189.

Disse helikoptertypene kommer i tillegg til dagens Sikorsky S-92. De første to helikoptrene blir levert fra Leonardo i første kvartal 2025. I 2026 skal Leonardo levere tre, og Bell fire helikoptre. De øvrige seks helikoptrene fra Bell skal leveres i perioden 2027-2030.

Endelig kommer alternative helikoptre

-Vi har jobbet for en erstatter for Super Puma-helikoptre på sokkelen siden Turøy-ulykken i 2016 og har gjentatte ganger uttalt at det haster å få et alternativ for å sikre redundans i helikopteraktiviteten på sokkelen, sier Henrik Fjeldsbø som leder LOs helikopterutvalg.

Han viser til at utvalget har besøkt og lært mye om alle de tre aktuelle kandidatene gjennom flere år. -Basert på det vi har lært mener vi Equinor har gjort et godt valg med å anskaffe helikoptre som har den kvaliteten og egenskapene som vi ønsker på sokkelen, sier Fjeldsbø.

Leonardo Aw189. Foto: Atle Espen Helgesen

Han forklarer at AW189 er en velprøvd maskin som oppfyller alle krav for flyging på norsk sokkel, inkludert avisingsutstyr. Mens Bell 525 er neste generasjons helikopter med såkalt fly-by-wire-system.

De nye modellene har dessuten en rekke teknologiske forbedringer når det kommer til pilotstøttesystemer, passasjerkomfort og støyreduksjon.

Forventer simulator på Sola

Fjeldsbø understreker at han har klar forventning om at det blir plassert «Full-flight Level D-simulator» og framskutt delelager på Sola, siden det er her helikopterklyngen i landet er samlet.

Han er også tydelig på at den nye helikopteranskaffelsen ikke har noen sammenheng med ulykken utenfor Sotra eller delesituasjonen for Sikorsky-maskinene. 

-Sikorsky S-92 er en arbeidshest som gjør en god jobb på sokkelen, noe den vil fortsette med i mange år framover, sier Fjeldsbø.

I januar i år inngikk Equinor avtale med Lufttransport om å drifte søk- og redningstjenesten på Oseberg med mindre AW139-helikoptre. Disse skal være i drift fra tidlig 2026.