Dette er første styremøte i 2024, og dreiser seg i hovedsak om årsmøtet, dagsorden og gjennomføring

Agenda
Godkjenning av referat styremøte november 2023
Saker
  1. Status Hjemmesiden Jan Åge informerer
  2. Handlingsplan for styret 2024 legges frem til årsmøte
  3. Regnskap
  4. Budsjett 2024
  5. Gjennomgang møter med bedriften
  6. Gjennomgang av AMU møte /v HVO
  7. Klargjøring til årsmøte