Det nærmer seg Årsmøte i klubben. Det blir i år holdt på Clarion Energy hotel, Stavanger 14-15 mars. Påmeldingen for tillitsvalgte og kontaktpersoner er sendt ut til respektive, registrerte personer. Savner du påmeldingen – send en mail  til post(@)ieklubben.no

I følge vedtektene har tillitsvalgte plikt og rett til å møte på klubbens. høyeste organ – Årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal i følge vedtekten sendes klubben 6 uker i forkant av årsmøte. Sakspapirer, dagsorden og innstillinger skal sendes delegatene 14 dager i forkant av årsmøtet. Valgkomiteen legger frem sin innstilling til klubbstyret som er på valg første dag. Valg foretas påfølgende dag.