Tillitsvalgte Ekofisk kontrakten

Ekofisk feltsenter - LIMA

Ekofiskfeltet er et olje- og gassfelt i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Feltet ble funnet av Phillips Petroleum Company høsten 1969 og var det første som kom i produksjon på norsk sokkel. I 1969 var det også det største kjente oljefeltet funnet til havs. Produksjonsplattformen Ekofisk Z og en havbunnsramme for vanninjeksjon, Ekofisk VB. Injeksjonen fra Ekofisk VB og produksjonen fra Ekofisk Z begynte i 2013. Boliginnretningene Ekofisk H og Ekofisk Q ble erstattet av Ekofisk L i 2014. I 2017 ble en endret PUD for en ekstra havbunnsramme for vanninjeksjon godkjent, Ekofisk VC.

Einar Urdal
Tillitsvalgt,
einar.urdal@losmail.no
Mobil: 97117647

Gunn Løver Olsen
Tillitsvalgt,
gunnloever@gmail.com
Mobil: 926 89 543

Espen Sivertsen
Kurs og Studietilitsvalgt, VUG
essivert@mac.com
Mobil: 913 92 400

Eldfisk Sierra

Eldfisk 2/7 S er en integrert plattform med brønnhode- og prosessanlegg, samt boligkvarter med 154 enkeltlugarer.

  • Installert i 2013 og 2014,  Produksjonsstart 3. januar 2015
  • Plattformen har brønnhode- og prosessanlegg samt boligkvarter
  • Plattformen var en del av prosjektet Eldfisk II,  ble offisielt åpnet 23. mars 2015
  • Plattformen kalles også «Eldfisk Sierra»
    norsk oljemuseum

Theo van der Velden
Styremedlem, WEB ansvarlig, TV vikarer
tvdv1908@outlook.com
Mobil: 9131456

Kari Bukve
Tillitsvalgt Sierra
karibu2@start.no
Mobil: 932 08 819

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ekofisk Kilo

Ekofisk ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Vanndybden er 70 meter. Ekofisk ble påvist i 1969, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1972. Det ble satt i gang prøveproduksjon i 1971, før ordinær produksjon startet i 1972. Produksjonen ble sendt til tankskip fram til en lagringstank i betong ble installert i 1973. Siden den gang er feltet blitt utviklet med en rekke innretninger, inkludert anlegg for tilknyttede felt og eksportrørledninger. Ekofisk K, som er hovedinnretningen for vanninjeksjon, har vært i drift siden 1987.

Ekofisk kilo

Jan Erik Halse
Tillitsvalgt,
jan.erik.halse@ess-norway.com
Mobil: 996 91 811

Connie Frøge
Tillitsvalgt,
connieagnete@gmail.com
Mobil: 997 28 426