Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Forsikringer
Om du lurer på noe knyttet til forsikring....
Noen forsikringer er kollektivt knyttet direkte til ditt medlemsskap i Industri Energi / LO sentralt:
Innbo forsikring, Grunnforsikring, Reiseforsikring og Advokatforsikring.

Så kan du være medlem av klubbens lokale forsikring:


Klubbens lokale forsikring er fremforhandlet av megler og dekker forhold der Sentral og tariffavtalt forikring ikke dekker så godt.
Klubben har derfor en egen lokal Gruppeliv-, behandling- og tannhelse forsikring. Denne trekkes separat på lønn, og fremkommer på egen linje i lønnslippen. Eller innbetales månedlig til egen forsikringskonto.
Alle medlemmer som er på ordningen, (sjekk din lønnslipp) får tilsendt vilkårene årlig i løpet av våren. 

Da er disse kontaktpersonene for dette i klubbstyret:
Jan Åge Olsvik
Per Holstein
Trine Lise Grindevoll
Kontaktinformasjon finner du under  informasjon om klubbstyret.
 


 
   Del på:         
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as