Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
HVOs Hjørne
Her er oppdatert informasjon fra HVO Jan Åge Olsvik

Covid-19 vil prege oss i måneder fremover

Etter kraftig innstramming i mars, stengte grenser og ferie her hjemme – åpnet en opp litt etter hvert. Det har etter studiestart resultert i økning i smitte, både lokalt og i regioner. Spesielt etter høstferien har smitten økt betydelig etter utenlandsreiser. Operatørenes tiltak har så langt hindret store utbrudd offshore og nedstenging.

Det skyldes i hovedsak det ansvar og forhåndsregler ansatte har tatt i sin friperiode. Men nå strammes det igjen til, og nasjonale retningslinjer endres fra natt til lørdag. Det som gjelder finner du på FHI sin hjemmeside og på Aktimo.

Null-punkt undersøkelsen pågår.

Som informert om tidlig i oktober pågår det en bred kartlegging rettet mot arbeidsforhold innen forpleining i regi av IA-bransjeprogram (2020-22). Denne er sendt personlig til dere som skal delta, og jeg oppfordrer igjen til å delta. Besvarelsen håndteres av STAMI, statens arbeidsmiljø institutt, og kan ikke spores tilbake til individ. Dette vil være referansepunkt for å se effekten av de tiltak som gjøres i hver bedrift i løpet av programmet.

Sikkerhet er ferskvare

Dessverre nytter det ikke å se tilbake og hvile på gode resultater. Dette er ferskvare, det er dagen i dag som gjelder, og ikke noe annet. Ett øyeblikks uoppmerksomhet, tanker ett annet sted enn det vi holder på med akkurat der og da, kan endre måneders og flere års gode resultater. Vi gjentar oss selv til det kjedelig, men vi har tre områder som er overrepresentert på statetikker.

 • Varme; overflater, brann og skolding

 • Kuttskader; kniv og skarpe kanter

 • Klemskader; transport, traller og håndtering av produkter

  Ha fokus på den oppgaven du holder på med, der og da og ikke den som du skal begynne på senere.

  Bedriften gjør endringer i VO opplæringen.

  AMU ble orientert om at bedriften endrer grunnopplæring for verneombud tilsvarende Equinor har for sine verneombud. Det medfører at fremtidige kurs gjennomføres med 2x 8 timer e-læring, og en dags samling der bedriftsinterne forhold blir gjennomgått i lokaler på Forus. I tillegg legges det opp til en VO samling annet hvert år.

  Bedriften dekker influensavaksine for ansatte

  Selv om myndigheten vil rasjonere og prioritere influensavaksinen rettet mot risikogrupper, står bedriften fast ved å dekke vaksinen for sine ansatte. Her er å høre med fastlege eller BHT om tilgang, så sender du kvittering til bedriften og får denne refundert.

Ha en flott og sikker hverdag.

 

Jan Åge Olsvik

HVO ESS Support Services / EMOU

epost: janage.olsvik@ess-norway.com 

mobil 911 71 900

 

Alf-Inge Steinsøy

vara HVO ESS Support Services / EMOU

epost: alf-inge.steinsoy@ess-norway.com 
Mobil 481 89 087


 
   Del på:         
 
 
Annonser
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as