Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 42
Oppsigelse i EMOU
Dessverre så kommer vi ikke unna oppsigelse i EMOU. Som dere vet er nå 2 COSL rigger i opplag, men vi har fått det redusert oppsigelsene fra 14 til 11 som er positivt for noen berørte. Klubbene er blitt enige med bedriften om hvordan ansienniteten skal beregnes for dem som jobber midlertidig. Det vil si at en oppholdsperiode regnes som 6 uker (2 uker jobb 4 uker avspasering). Reiser du jevnlig innenfor denne perioden opparbeider du deg ansiennitet. Etter at bedriften sa opp særavtalen i 2014 og vi måtte reforhandle den igjen har vi ikke noen avtale om hvordan ansiennitet skal beregnes for dem som ikke er fast ansatte, som er til stor frustrasjon for mange av våres medlemmer.
Klubben har som mål å få tatt dette inn i den nye særavtalen som vi jobber med. Vi mener vi er tjent med å få dette i ordnede former som vil gi et mer rettferdig system for alle parter, samt slippe mye misnøye blant de ansatte. En rettferdig ansiennitet politikk er noe som opptar klubben og vi har jobbet mye med forbundet om denne saken.

Tvist på lønn for midlertidig ansatte
Når det gjelder tvisten angående lønn for de midlertidige ansatte så er sakene inne hos forbundet og de jobber forløpende med denne. I 2017 hadde oljearbeiderforeningen i KCA som tilhører IndustriEnergi en lignende sak til behandling. Der blev det oppnådd enighet internt i selskapet for fremtidig avlønning, men ikke enige angående etterbetaling for tidligere avlønning.

ESS, COOR, Sodexo og 4 service lønner i dag etter NOG sine retningslinjer med delingstall 1752 fremfor 1460, noe som klubbene mener er det rette. Dette er en praksis som har pågått siden tidenes morgen og som Trine Lise og Herdis (COOR) jobbet med under årets lønnsforhandlinger. Da gjorde de beregninger av krone-forskjellen mellom midlertidige og fast ansatte.


T-skjortene som dere har bestilt går nå i trykken og vil bli sendt ut på alle riggene når de er ferdige, de som ikke har fast rigg får dem sendt hjem.

Klubbleder drar på riggbesøk til Goliat den 24. oktober, skal bli interessant å få besøkt den flotte riggen i nord, og ser frem til ett godt medlemsmøte ombord.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as