Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 39
Kvartalsmøte med bedriften
I dag var det kvartalsmøte med bedriften og flere saker var meldt inn fra begge klubbene.

IE opplevde møtet som konstruktivt.


EMOU og oppsigelser

Bedriften har besluttet og trekke tilbake de 14 oppsigelsene som har blitt varslet. Klubbene i sammen med bedriften vil gå igjennom ansiennitetsproblematikken og bruk av midlertidig ansettelser ,dette vil være en del av bakteppet for diskusjonen med bedriften.Slik som det ser ut i dag ser det ut som om det vanskelig og unngå at det kan bli noen oppsigelser.Vi er særs glad for at bedriften snur her i saken å at vi tar en full gjennomgang av ansienniteten for dem i EMOU.


Tilsettinger i ledige stillinger

Tillitsvalgte og VO har form meldt inn til klubben problematikken med at tilsetting i ledige stillinger går for sent, feks ved tap av helsesertifikat. Samtidig opplever en at det er hyppig og skiftene bruk av vikarer og midlertidig ansatte.Dette fører til mangel på kåontunitet og fører til unødig stress både for den som er ny og for de som er faste. Bedriften vil nå lyse ut stillinger så snart feks tap av helsesertifikat er avklart. Etter slik som en oppfattet det tok også bedriften meldingen knyttet til hyppig rotasjon på vikarer/Midlertidige.IE berømmer iniativ fra tillitsvalgte og VO i denne saken.


Gjeninntagelserett

Klubben er i dialog med bedriften i forhold til prosessen som har vært knyttet til ansettelse i faste stillinger fra 1 januar.En del av disse har vært midlertidig ansatte siden oppsigelse prosessen i 2015. Gjeninntagelseretten var tema og klubben er er usikker på om prosessen knyttet til disse rettighetene har vært grundig nok fra bedriften side.bedriften lovde og gå igjennom prosessen på nytt. Medlemmer som er usikker på dette og som har arbeidet jevnt fra 2015 bør ta kontakt med klubben. Dokumentasjonen på antall turer og kontraktene pr tur bør være med.


Grunnbemanning

ESS Support øker antall ast ansatte fra 560 til 574.

Pr i dag mangler en 25 ansatte.


Arbeidstakermedvirkning på mastermenyer

Saken var meldt inn fra IE og en ønsker seg et bredere samarbeid med bedriften knyttet til mastermenyer og tilbakemelding fra kokkene om hva som fungerer godt eller ikke. Likeledes at en kan bruke kompetansen som finnes ute. Endre har sendt menyer ut til kjøkkensjefene og bedt om at disse blir behandlet på kjøkkenmøte, slik at det kommer tilbakemeldinger fra kokkene.Om en ønsker en større innvirkning må en derfor melde dette inn som sak til kjøkkenmøte, i fall det skulle bli glemt fra ledelsen ombord.


Nyansatte og rettigheter.

SAFE meldte inn saken om at bedriften hat ansvar for kostnader knyttet til kvalifikasjonskrav som kurs og helsesertifikat etter at fast arbeidskontrakt er signert.

Bedriften viser til at de under intervjurunder gir beskjed om at forutsetning for tilbud om fast ansettelse er at de må ha gyldig førstehjelpskurs, helseattest og sikkerhetskurs ut året.


Lokalavtalen

IE klubben fortsetter arbeidet med lokalavtaler, spesielt fokus er gitt vikarer og midlertidig ansatte. IE klubben ønsker primært sett så lite bruk av midlertidig ansatte som mulig, men en kan ikke late som om disse ikke finns.tvert i mot så vil klubben arbeide for å styrke disses stilling og rettigheter. I EMOU NR avtalen punkt 20 har de dette i dag, så hvorfor skal en ikke gjøre det samme for våres midlertidig ansattes ESS Support. Det er også flere saker som gjelder alle ansatte som klubben har satt opp forslag om.Nærmere og mer konkret info om lokalavtaler vil komme når forhandlingene er kommet i gang igjen.

Styret i klubben har tatt et initiativ til SAFE at styrene i klubbene bør møtes til et dialog møte for å få en oversikt over saker vi er enige å uenige i

Nå er høstmørket her, pass på og bruk refleks. Ha en flott helg.

MVH
Per Holstein Mobil 92096683


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as