Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
info uke 16
forpleiningsmøte med NOG
Forpleiningsmøte med NOG.
Samtlige forpleiningsklubber i IndustriEnergi hadde møte med NOG torsdag 12.04.18.
Viktige punkter som blev diskutert er kontraktene som vi har i dagens marked, som i seg selv er mye mer nedpint enn det vi har hatt tidligere. Det store sykefraværet som bransjen også sliter med vart diskutert og dette er noe som alle parter er bekymret for.

Løft for forpleining som blev startet i begynnelsen av 2000, er et meget bra dokument som dessverre er blitt glemt av de fleste aktørene i bransjen, vi alle er skjønt enige om at denne må på plass igjen. IndustriEnergi og NOG er enige om at vi skal få samlet begge operatør og kontraktørene som arbeider innen bransjen for og legge en strategi opp mot de utfordringer som bransjen sliter med i dag.
Vi ser også at mange kontrakter som operer innen bransjen i dag er forpleiningen inne i de fleste beredskaps oppgaver, men problemet er at mye av treningen foregår i arbeidstiden.
Her må vi behandles på lik line med de som er ansatt i operatørselskapene.
Det er meget positivt at vi endelig har fått til et møte med NOG og klubben arbeider sammen med de andre forpleiningsklubbene om å få etterlevd løft for forpleining, dette er en viktig bransje som ikke skal snakkes ned, men heller opp. Det er vi som leverer velferden til dem som arbeider offshore.

Klubben har hatt styremøte 11-12.04.18
Vi har laget en handlings plan for 2018-19 som har gode målsetninger og ikke minst fagforeningspolitisk er viktig.
* Tillitsvalgte på alle skift
* Arbeidsforhold i ressurspool skal bedres
* Tette alle hull i skiftplanene
* Redusert bruk av midlertidig ansatte – fagpolitisk viktig.

Lønsoppgjøret for LO NHO er nå i havn
De viktigste resultatene er:
En forbedret AFP-ordning • Enighet om målene for en ny, framtidig AFP • Slitertillegg • Økt kjøpekraft for alle • Særskilte lav- og likelønnstillegg • Tiltak mot sosial dumping
(dekning av reise, kost og losji for ansatte på Industrioverenskomsten til Fellesforbundet)

Bedre pensjon og AFP – Vi har fått tettet mange av hullene i AFP-ordningen.
Veldig mange av de som faller utenfor på grunn av sykdom eller mister jobben på tampen av yrkeslivet, vil nå kunne få AFP.
– Som kjent har også levealdersjusteringen slått hardt og brutalt inn for mange. Gjennom årets oppgjør har vi fått sikret en ekstra ytelse til de som går av ved 62, 63 eller 64 fordi de ikke har helse til å fortsette i arbeid.
Den totale rammen på oppgjøret er 2,8 % og vi skal ha forhandlinger med NOG 02 til 04. mai 2018.


Med Vennlig hilsen Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as