Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 48
Rulering og digital sykemelding
Vi har en god dialo grundt tema rulering og enig om videre fremdrift. Målsetningen er en god HMS lavere sykefraver, team sammensetning, basert på fakta og skikkelig begrunnelse, derfor sendes saken til AMU for videre behandling.
Vi ønsker og få satt ned en arbeidsgruppe hvor klubbene, vernetjeneste samt drift er involvert.

Info uke 48

Rulering
Vi har en god dialo grundt tema rulering og enig om videre fremdrift. Målsetningen er en god HMS lavere sykefraver, team sammensetning, basert på fakta og skikkelig begrunnelse, derfor sendes saken til AMU for videre behandling.
Vi ønsker og få satt ned en arbeidsgruppe hvor klubbene, vernetjeneste samt drift er involvert.

Grunnbemanning på Lima, Sierra og Safe Skandinavia justeres, og økes med en person, da POB har gått opp. Men dette vil ikke ha noen betydning for det samlede antal ansatte, da syk% har sunket dette kvartalet.


I EMOU vil sysselsetningen økes da COSL innovator skal bemannes opp, Askeladden er på vei ut til Gullfaks og Askeladden kommer rett bak om været holder seg.
Siste nytt de ligger og venter på bedre vær, Askeladden og Askepott er på vei tilbake til CCB.

Storsamling
Den blir som nevnt tidligere 21 mars og 12 april 2018.
Klubben har fått innblikk i programmet og det er bare til å glede seg, og vi oppfordrer alle til og melde seg på!!

Digital sykemelding!
Nye regler fra Nav som vil gjelder er følgende, fra 15.01.18 når en går til lege for sykemelding vil en ikke lengre få dette i papirformat. Da vil legen sende sykemeldingen digitalt til Altinn hvor du må logge deg på med din ID og så videresende den til til bedriften. Ytterlig info ang dette vil komme fra bedriften, men vi oppfordrer alle til å lese seg opp på de nye reglene på NAV.NO

Syk% for AUG til OKT var på 11.7% noe som igjen er en nedgang fra forrige kvartal da var den på over 13%. Dette er bra, og vi håper trenden fortsetter, slik at sykelønnsordningen ikke settes på dagsorden.

Klubben har som målsetning og få reforhandlet punktet som omhandler intern utlysing og innplassering i ledige stillinger i fast rotasjon.
Vi mener at det må legges mer vekt på ansiennitet enn i dag, men innser samtidig at god team sammensetning er viktig. Bedriften er her opptatt av å ikke miste sin styringsrett, men her må det kunne være mulig og få til en avtale hvor begge parter føler seg ivaretatt.
Klubben oppfordrer bedriften til dialog slik vi kan komme frem til en løsning som alle parter er fornøyd med.

MVH
Per Holstein mobil 92096682


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 • Lønnsoppgjøret i havn!
  Utfyllende info om lønnsoppgjøret. Protokollen ble signert sent torsdag kveld!Litt om oppsigelsene og 15.1 sa...
 • ESS vil si opp ytterlig 1...
  Klubbene ble på kort varsle innkalt til møte vedrørende bemanningssituasjonen i bedriften. 120 ansatte mente b...
 • Uken som har gått!
  I uken som går mot slutten har klubben hatt AU møte og styremøte. Her har vi bla. startet å støtte 2 jenter, ...
 • Ukeinfo 16
  Årets styrkekonferanse, noen ord om forhandlingsmøte og litt om HMS
 • Påskeinfo
  Årsmøte, ny kontrakt med Prosafe.Litt om 15-1 samtaler.
 • Brytningstid
  Konflikten i Norwegian gjelder oss alle. Om hva som skjer i Norwegian og i vår egen bedrift.
 • Gode nyheter i EMOU
  -Inntil 10 oppsigelser i EMOU vil bli trukket tilbake. -Overtid for oppsagte som har jobbet mer enn 1460 timer...
 • Godt nyttår!
 • Ta ansvar, rydd opp!
 • Vi krever stans i nedbema...
 • Oppsigelser i ESS Mobile ...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as