Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
info 36
Oppdatering fra kvartalsmøte
Klubben var i kvartalsmøte med bedriften mandag 04.09.17 hvor flere viktige saker var på agendaen. Når det gjelder sysselsetning så er det ikke så mye som skjer enda, men vi venter på spent på floatell løsningen som velges til Johan Sverdrup som starter vår/sommer 2018.
Når det gjelder sykefraværet i bedriften er det ingen bedring. Det er fortsatt høyt og bedriften velger å ta bort nattillegg ved sykdom fra 1.10.17. Et ulempetillegg som er blitt utbetalt dobbelt, både til den som har ulempen og den som er borte. Klubber liker ikke dette, men som sagt det er en administrativ ordning og klubben tar dette til etterretning.
 
Nye rutiner ang reiseplaner til og fra jobb.
Det er nå personalkoordinatorene som skal, sammen med hver enkelt, planlegge reiserute til og fra jobb, dette skal gjøres i henhold til tariffavtalens bestemmelse, den mest hensiktsmessige reiserute.  Sokkeloverenskomstens pkt 15. Reiseregulativ: "Den mest hensiktsmessige reiseplan fra den enkeltes hjemsted til utreise og retur settes opp i samråd med den enkelte ansatte.
 

Bedriften har signalisert ved flere anledninger at de ønsker å begynne med rotasjon på personell på enheten vi har. På kvartalsmøte ble vi varslet at de nå ønsker å iverksette dette. Klubben påpekte at dette må gjøres på en ryddig måte, med en god plan for rullering. Klubben har invitert bedriften til å fremlegge dette på styremøte den 12 september.


 
Når det gjelder Askepott og Askeladden er disse godt på vei fra Korea. Askepott har i disse dager mannskapsbytte på Mauritius, og Askeladden er kun dager unna Las Palmas. Bedriften har lagt fremlagt bemanningsplan og vil kontakte den enkelte når driftsfase nærmer seg. 


 
Bedriften har en forsikring for annen sykdom. Denne er svært lite brukt, og har og en reduksjon i utbetaling i forhold til alder. Denne vil bedriften si opp og buke midlene på en bedring av pensjonsordningen. De ønsker i stedet å innføre 3% innskuddspensjon alt fra første krone. Dette syns klubben var en positiv endring når det gjelder pensjon. 
Med Hilsen

Per Holstein

Mobil 92096683


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as