Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info
Statoil terminerer kontrakten med COSL Innovator!
Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir suspendert.
 

Kvartalsmøte Q1

 Drøftelser rundt bemanning i selskapet er i disse tider krevende. De er basert på aktivitetsnivå ute på enheten og bedriftens varierende behov i forhold til sykefravær og permisjoner. På NOG området blir det ikke gjort noen endringer, til tross for noe overtallighet. NR området viser undertallighet som bedriften mener vil rette seg inn etter kort tid, og ville ikke vil korrigere på dette tidspunkt.


Videre ble det avklart at korte oppdrag som midlertidig ansatt ikke vil påvirke rekkefølgen i forhold til fortrinnsrett til ny ansettelse. En opparbeider kun lønnsansiennitet ved slike oppdrag.

Personalavdelingen har vært gjennom en stor omstilling. Nå er de på plass i nye omgivelser og har tro på at gode rutiner og systemer snart er på plass. De er nøkkelen til god og effektiv logistikk i selskapet. Her kan alle bidra med tidlig oppdatering i forhold til endringer i tilgjengelighet for selskapet. Det vil gi bedre oversikt over behov, etterspørsel og reiser kan planlegges bedre.

HVO på plass i Stavanger Når selskapet samlet all offshorvirksomhet til Stavanger, var ikke HVO med i disse planene. Selskapet mente dagens teknologiske muligheter var tilstrekkelig for å opprettholde nødvendige relasjoner, noe klubbene ikke var tilfreds med. Vi er derfor glad for at Selskapet har imøtekommet krav om tettere og inkluderende HVO uansett bosted.

HMS tiltak i selskapet Bedriften har flere tiltak for å stimulere ansatte til aktivitet både offshore og i sin fritid. Hensikten er selvfølgelig å motivere til aktivitet, god helse og være robust og klar for offshore perioden. Det gjelder både friskvern, trimkort og støtte til aktiviteter, enkeltvis og i grupper. Dette er ikke like godt kjent i selskapet og bedriften kommer tilbake med fyldig oversikt over de aktiviteter det gis støtte til.

Ekofisk-komiteens Årsmøte ble avholdt på Quality airport hotel, sola denne uken og IE klubben var som vanlig invitert. Alltid hyggelig å bli inkludert, og det er nyttig våre medlemmer ute på Ekofisk å bygge relasjoner i de organisasjoner som kan påvirke arbeidsmiljø ute på enhetene. Det er disse relasjoner vi jobber tett med i det daglige. Oljepris, effektiv drift og se ting i ett større perspektiv en egen plattform/skift er viktig.

COSL
Klubben har i dag mottatt den triste beskjeden om at Statoil har valgt og terminere kontrakten med COSL Innovator med umiddelbar virkning og suspendere COSL promotor så snart den er i sikker operasjon.
Dette er svært triste nyheter og klubben jobber tett med bedriften for å sikre en ryddig prosess. Dette er det vi foreløpig vet, men klubben og bedriften vil komme med informasjon så snart vi vet noe mer.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as