Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 6
Permittering, og bruk av midlertidige ansatte
Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til permittering samtidig som bedriften har sagt opp personell. Klubben har tatt dette opp med bedriften flere ganger og krevd stopp for bruk av midlertidige ansatte, men dessverre her hører ikke bedriften på oss.
ESS hevder de forholder seg til AML og ser ikke noe ulovlig i dette. Vi deler ikke dette synet og begge klubbene har tatt ut tvist i saken og vi vil ha møte med NOG torsdag 11.02.16. Vi mener bestemt at bruk av midlertidige ansatte synliggjør at en har sagt opp for mye personell og at det ikke er behov for å permittere ansatte.

Nye tolkninger av etablert avtaleverket
Vi merker et markant økende press fra bedriften angående tolkinger av avtaleverket i disfavør arbeidstakere. Dette gir oss store utfordringer med samarbeidet fremfor oss i 2016 / 17 med flere kontrakter som skal ut på anbud. Dette er krevende og gode resultater forutsetter at bedriften og klubbene har et godt og konstruktivt samarbeid, ikke at vi bruker tid på å tviste om brudd på regelverk og tariffavtalen.

Vi merker også at avstanden er blitt større når det gjelder HMS avdelingen sin tilstedeværelse i offshore avdelingen her i Stavanger, slik blir det når en sentraliserer mer og mer til Oslo. Klubbene har krevd at HVO skal ha sin tilstedeværelse i Stavanger, men dessverre her har vi heller ikke blitt hørt. Tydeligvis mener ESS at HVO kan fungere godt om en ikke sitter der offshore miljøet er.

Alt dreier seg om kostnad besparelser og ja, vi skjønner godt at bransjen har store utfordringer, men vi er sterkt imot at det skal gå utover vernetjenesten og en god HMS i bedriften. Begge klubbene har vært delaktig i prosjekter hvor en ser på kostnadsbesparelser. Når en ikke blir hørt og innspill som vi kommer med ikke blir tatt tak i fungerer ikke samarbeidet. Vi forventer reel arbeidstakemedvirkning etter Hovedavtalen og rammeforskriften §13.

Tariffoppgjøret 2016
Tariffoppgjøret 2016 er ikke langt unna og krav til årets oppgjør må sendes klubbstyret for behandling innen 10 mars. Deretter vil en samordne dette i klubbstyret før det oversendes tariffkonferansen Industri Energi Sentralt innen fristens utløp.

Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as