Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 50
Årsmøte 2016 er lagt til Stavanger
Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavanger som vi har sammen med IE klubben i COOR
Årsmøte/Tillitsvalg konferanse
Klubben vil ha årsmøte og tillitsvalg konferanse i stavanger 24/25 februar 2016 i Stavanger. Årsmøte og konferansen vil bli over 2 dager på Choice Energi Hotell i Stavanger. Klubben oppfordrer alle tillitsvalgte til og melde seg på slik en for en god og jevn fordeling fra de forskjellige enheter som vi har. Påfølgende tillitsmannskonferanse vil vi i sammen med våres gode og gamle kolleger fra IE klubben i COOR. Påmelding sendes til Torunn Husebø: Torunn.Husebo@ess-norway.com.

Plan Fadder
Årsmøte 2015 ga sin tilslutning til at klubben skulle inngå en avtale med Plan Fadder tilsvarende ett kronebeløp pr medlem. Styret har fulgt opp dette og klubben har pr i dag avtale som støtter to fadderbarn.
Alifane er 4 år født 18. april 11, og bor i Mulanje, en provins i Malawi. Hun har to søsken på 15 og 8 år. Om dagen deltar hun på ett dagsenter drevet av lokalt helsesenter, mens foreldrene er ute og jobber på markene. En frisk og aktiv jente som liker musikk og dans.
Rose er det andre fadderbarnet klubben støtter. Hun er født 6. mars 2011 og bor i Syd Sudan, sammen med sine foreldre og søsken. Familien driver gårdsbruk i det fattige landet og livnærer seg ved å dyrke Mais, Simsim, Dura og Cassavi.
Det er mulig å sende en hilsen eller på annen måte å ha kontakt med fadderbarna om du ønsker. Da tar du kontakt med klubben så du får de opplysninger du har behov for.
selv om klubbens økonomi er betydelig endret, innstiller klubbstyret på fortsatt støtte til planfadder kommende år.
 
Bruk av midlertidig ansatte
Det har i det siste kommet skarp kritikk til HR avdelingen fra klubben angående bruk av midlertidig ansatte. Klubben vil presisere at dette er rettet mot ledelsen i selskapet som har hovedansvaret. Vi har noen fantastiske jenter som arbeider som personal koordinatorer og de gjør en kjempe jobb ut mot alle ansatte utafra de retningslinjer som blir gitt.
Forhandlingsmøte
IE og SAFE klubben har hatt forhandlingsmøte med bedriften angående bruk av midlertidige ansatte. Dette er noe klubbene vil ha stopp for, men dessverre så er ikke bedriften av samme oppfatning. Dialogen med bedriften er ennå ikke avsluttet og vi håper at vi skal komme til en enighet.
Partene har avtalt nytt møte mandag 14.12.15.


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096682
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as