Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
info uke 45
Forpleiningskonferansen 2015
Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri Energi var med. Det var over 50 tillitsvalgte og verneombud som deltok og tilbakemeldingene vi har fått er meget positive. En enstemmig konferanse påpekte at det var på tide og særs nødvendig at vi får tilbake en arena hvor forpleiningen kan møtes.

Tema på konferansen var de store omstillinger vi opplever i bransjen med kostnadskutt, skvising av nye kontrakter, samt at forpleining er en gruppe som sliter med høyt sykefravær og har stor risiko angående muskel og skjelett plager.

 

Konferansen har sendt et opprop til Industri Energi sentralt hvor vi krever at forbundet igjen sette utfordringer forpleiningen sliter med på dagsorden.  Både planlegging og gjennomføring har klubbene stått for selv, og da er det er ekstra kjekt og få tilbakemelding fra medlemmer som har vært i forbundet over 25 år at dette er noe av det beste de har vært med på når det gjelder konferanse. Vi har forventninger til forbundet at de setter opp tilvarende konferanse kommende år.

 

Vi mottar mange tilbakemeldinger fra frustrerte mødre som er i barselpermisjon, som er meget oppgitt over den nye ordningen som har trådt i kraft. Klubben har henvendt seg til ADM Direktør i ESS og bedt om muligheten til og kunne se på ordningen når det gjelder at den ikke skal ha tilbakevirkende kraft for dem som var i permisjon før 01.10.15.  Det er noe spesielt når vi har så stor andel av kvinner i den øverste ledelsen som står bak besluttingen som rammer uttak av barselpermisjon så usosialt.

Mødre som har planlagt sin permisjon utfra de gamle ordninger faller særs ugunstig ut.

Beklageligvis opprettholder bedriften  beslutning om den nye ordningen.

 

IE klubben, SAFE klubben og HVO har oppsummert effektiviseringsprosjektet på Ekofisk, for å vurdere reaksjon på bedriftens beslutning. Vi kommer til å sende saken til Ptil for vurdering. Vi kan ikke se noen  som helst HMS gevinst i at denne utviklingen får fortsette. Vi vil be tilsynsmyndigheten foreta et tilsyn mot bransjen rundt anbudsprosesser.

 

Vi kan ikke lenger akseptere det kostnadsjag om effektivisering og lavere bemanning, som fører til økt arbeidsmengder og arbeidsbelastning for oss i forpleining.

 
Les mer på IE sine sider: HER


  

Per Holstein Klubbleder Mobil 920 96 683
Trine Lise Grindevoll nestleder Mobil 934 59 789 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as