Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 33
Utfordringer står i kø utover høsten

«Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.

Utfordringene står i kø, og 20 august starter første møte angående forhandlinger om ny lokalavtale og protokoller. Klubben har fått klar melding fra medlemmene ute i havet om at kutt i sykelønnsordningen kan ikke aksepteres og dette er noe vi vil kjempe hardt for.

Ordningen kom i stand under et nulloppgjør i 1985-86 og har vært siden. Vi alle er klar over at ESS har et altfor stort sykefravær, men løsningen ligger ikke i og kutte sykelønnsordningen. Forhandling rundt andre tema, avhenger av enighet rundt sykelønn.

 

Safe Boreas er nå ute på sitt første oppdrag for Lundin på hookup av Edvard Grieg. Det er fullt tykk om bord og POB ligg nært 440, og vil ligge der ca ut året. Vi har dessverre opplevd større utfordringer ved denne oppstarten enn tidligere. Vi ser viktigheten at cateringen bør være med tidligst mulig under planlegging av  floteller  så en for best mulig innspill til dem som bygger riggen.

Dette tas det forløpende tak i ute på enheten, registreres i Docmap og forsøkes løst lokalt. Det som ikke blir løst lokalt, ber vi om tilbakemeldinger på slik at dette kan tas opp med bedriften sentralt.  HVO har engasjert seg sterkt i denne saken og ESS jobber med nødvendige kompenserende tiltak. Det har allerede vært avholdt møte sentralt i ESS og vi registrer at selskapet er klar over sitt ansvar for arbeidsmiljøet.

 

Ekofisk prosjektet går fremover og konsekvensanalyser gjennomføres etter oppsatt plan fra alle riggene. Det er særs viktig at ikke noe blir utelatt i analysene da dette er verktøyet som styringens gruppen bruker. Etter noen oppstartsproblemer begynner tingene å falle på plass men vi ser at det enda mangler noen av de forutsetningene som var lagt til grunn, spesielt på Lima.

 

Forpleiningsklubbene i Industri Energi skal arrangere en forpleining konferanse 27-28.10.15 i Stavanger hvor tema er løft for forpleining og status Q. Vi oppfordrer lokale tillitsvalgte og melde seg på da mange av temaene konferansen omhandler er meget aktuelle for det som skjer innenfor næringen i dag.

Industri Energi har mange gode kurs utover høsten så her er det bare og melde seg på

http://www.industrienergi.no/kurs-og-konferanse/

 

Klubben skal ha styremøte 25-26.08 saker som en ønsker skal tas opp må meldes inn ASAP.

 

 

MVH

Klubbleder Per Holstein 92096683

 

Nestleder Trine Lise Grindevoll 93459789  
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as