Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 28.
Bedriften sier opp Lokalavtalen
Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!
Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lokalavtalen og andre særavtaler, grunnlaget er en strek nedgang i antall ansatte og av forverrede rammebetingelser grunnet markedsituasjonen i norsk oljeindustri. Første forhandlings møte vil bli med bedriften 20. august 2015. 

Industri Energi klubben v/ klubbleder, SAFE og Norsk olje og gass er invitert til samarbeidskonferanse:  « Tillitsvalgte innen boring og forpleining på sokkelavtaleområdet »  hos Norsk olje og gass. Dette med henvisning til protokoll med IE og meklingsprotokoll med SAFE fra sokkeloppgjørene 2014 som følger: 

Tillitsvalgte
Partene er enige om at det er viktig med gode relasjoner mellom fagforening og bedrift.
Velfungerende fagforening er i denne sammenheng er viktig. Partene sentralt er enige om å drøfte praktiseringen av tillitsvalgtbestemmelsene innen boring og forpleining i tariffperioden.

 

Klubben ser frem til dette møte og vi håper at vi skal kunne danne et grunnlag som gjør at tillitsvalgte skal kunne få de samme rettigheter for og kunne utøve et godt tillitsmannsarbeid som de har på NR området

 

ESS MOBILE UNIT

15.1 samtalene vil gå som planlagt. Og ønsker noen av de berørte bistand fra klubben så ikke nøl med og kontakte oss.


NAV registrer at ca en tredjedel av sykemeldt fravær er relatert til muskel og skjelettplager, og mener halvparten av disse kan knyttes til arbeidssituasjon.
Ptil ønsker å hente inn kunnskap rundt dette hvordan de enkelte bransjer håndterer ulike utfordringer. Både med tanke på styring av risiko, kartlegging og rapportering knyttet opp til regelverkets krav.

Her vil en se på selskapenes praksis om identifisering og oppfølging og erfaringsutveksling.

Erfaring herfra vil bli presentert i et seminar i løpet av 2016.

 

Per Holstein

Klubbleder IE klubben ESS 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as