Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Ukeinfo
Siste nytt fra kvartalsmøtet
Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
 

Som de fleste allerede har lest, varslet bedriften på kvartalsmøtet mandag 18.05 at de vurderer å si opp lokale avtaler med klubben, herunder sykelønnsavtalen som sikrer ansatte full lønn under sykdom i inntil 12 måneder og lønn under foreldrepermisjon. For den enkelte betyr dette at de selv må søke NAV om penger når de blir syke eller skal ut i permisjon og at ESS ikke forskutterer lønn. Det betyr også at de som blir syke eller skal ut i permisjon vil tape penger ettersom at ESS i dag dekker mellomlegget mellom de 6G som NAV dekker og opptil faktisk lønn. Dette er et steg i gal retning som klubben aller helst vil unngå. Her er det viktig å få snudd den negative trenden vi er inne i da dette er noe som vil ramme alle! Klubben er overbevist om at vi alle i sammen skal komme oss over denne kneiken i sammen med ESS, slik vi framdels skal være en foretrukken samarbeidspartner i det fremtidige markedet.

Klubben har også påpekt viktigheten med at ESS må forbedre sin sosiale profil for de ansatte slik at en føler en god tilhørighet i bedriften og at ansatte ikke bare er et nr i rekken. Dette er noe bedriften ønsker å bli bedre i.

Når det gjelder COOR og virksomhetsoverdragelsen går alt som planlagt så langt. Reservasjonsretten er nå gått ut og endelig liste begynner å nærme seg klar. Da vil klubbene få den oversendt for kvalitetssikring. Vi følger dette tett og jobber for at dette skal gå så smertefritt som mulig.

Vi diskuterte også COPNO effektiviseringsprosjektet der vi fikk opplyst at det skulle være nytt møte i styringsgruppen for å sjekke at forutsetningene var på plass før nedtrekket på de tre plattformene blir gjort 1.6.15. Begge klubbene har påpekt viktigheten med at dette skal være på plass før en starter opp prosjektet. I prøveprosjektet er det viktig med engasjement, konkret og skriftlige tilbakemeldinger på de elementer som er på plass og de elementer som ikke fungerer. Konsekvensanalyse utarbeides og skal gjennomføres på alle skift og enheter, med signatur. ALLE avvik fra SoW må registreres slik at reelt arbeidsomfang blir vurdert mot bemanning.

Bedriften informerer om at Edvard Grieg er ytterligere forsinket, da løftefartøyet ikke kommer som avtalt. Den 25.juni blir mannskap med Boreas ut på feltet og gradvis gjør klart for Edvard Grieg når den kommer på plass. Hookupen er beregnet til å ta ca. 4 mnd, så er den klar for full drift.

Goliat er nå kommet på plass og det jobbes med forankring og påkobling av landstrøm. Superior vil gå opp til Goliat i juni/juli. Forsinkelsen legger ett ekstra press på vinduet Superior kan være i Barentshavet, og må forlate feltet i slutten av september.

Bransjen har vært gjennom tøffe tak det siste året, og flere tusen arbeidstakere er rammet. Det ser ikke ut til at dette bedrer seg før operatørene tar opp aktiviteten igjen. Det ser ikke ut til at det skjer med det første og bedriften må tilpasse seg situasjonen. Klubben arbeider for fullt med å hjelpe alle medlemmer som ønsker bistand i kommende 15,1 samtaler slik at vi for avviklet dem på en god og ryddig måte.

MVH

Per Holstein 92096683

Trine Lise Grindevoll 93459789 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
 • Samarbeidsbrudd med ESS S...
  Klubbene har i dag krevd forhandlingsmøte med bedriften innen 8 dager!
 • Industri Energi følger op...
  Det er gledelig å kunne melde at Industri Energi tar kravene fra forpleiningskonferansen alvorlig og kommer ti...
 • Politisk markering ved Ol...
  Onsdag 18. november klokken 18.00 gjennomfører El & IT Forbundet, Fellesforbundet, FLT, Industri Energi, Leder...
 • Forpleiningskonferansen 2...
  Det ble avholdt Forpleiningskonferansen i Stavanger 28-29 november hvor alle forpleiningsklubbene i Industri E...
 • 8 kokker får tilbud om jo...
  I møtet med bedriften mandag, kunne bedriften komme med den positive nyheten om at 8 kokker får tilbud om jobb...
 • Høyt sykefravær samt krav...
  Dessverre så viser sykefraværsstatistikken for september også, urovekkende høyt sykefravær.Noen rigger sliter ...
 • Stor spenning til torsdag...
  Det var tilknyttet stor spenning til torsdagens kvartalsmøte som IE og Safe hadde med bedriften. Foruten vanli...
 • Utfordringer står i kø ut...
  «Sommeren» er på hell og vi alle er tilbake igjen på jobb.Utfordringene står i kø, og 20 august star...
 • Bedriften sier opp Lokala...
  Bedriften sier opp alle avtaler som de har med klubbene!!Klubben har fått melding fra ESS at de vil si opp lok...
 • Sentralisering
  Det kuttes også i administrasjonen og 115 stillinger skal bli til 90. Ellers litt om oppsummeringsmøtet 17.6 o...
 • Anbudsprosess på ville ve...
  Anbudsprosessen rundt Statfjord/Snorre kontrakten er omtalt i Stavanger Aftenblad 08.06.15. ESS var represente...
 • Varslet streik på NR områ...
  Torsdag 21. mai ble det som kjent brudd iforhandlingene mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi i årets...
 • Siste nytt fra kvartalsmø...
  Her kommer litt info om noen av sakene som var diskutert på kvartalsmøtet med bedriften mandag 18.mai.
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as