Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Saker på kvartalsmøtet november 2020
Kvartalsmøtet er møter mellom lokale fagforeninger og bedriftens ledelse. Her tar en opp saker av betydning for arbeidstakerene og saker som er løftet inn til klubben fra medlemmer. Bedriften informerer også om økonomi, sykmeldingstatistikker, samt annen relevant informasjon. 
Her er noen av sakene som IE klubben tar opp på kommende møte. 
 Omsorgspenger
 Utbetaling av omsorgspenger ved lovmessig utvidet bruk av omsorgsdager.
 
Opplæring av nye ansatte 
 Når det kommer nye ansatte offshore er det selvsagt at de skal ha opplæring og informasjon.I en allerede presset hverdag er det ikke alltid rom for at ansatte kan gi opplæring i den grad behovet tilsier. Dette er et av temaene under punktet opplæring klubben vil drøfte med bedriften.
 
Informasjon, drøftelser og arbeidstakermedvirkning 
Klubben vektlegger at det sikres reell arbeidstakermedvirkning ved endringer. I dette tilfellet omhandler det avd. kjøkken/ bysse hvor produktene en arbeider med direkte påvirker arbeidsdagen med hensyn til arbeidsomfang. Når det skjer endringer i leveransen eller med produktene , blir arbeidsomfanget både uforutsigelig og større. Endringer skal både informeres om og drøftes med arbeidstakerene og tillitsvalgte ombord.
 
Egenmelding/sykmelding ved sykdom i friperioden 
Bedriften har vist til at ansatte skal være disponible i sin friperiode med hensyn til utreise/overtid. Av denne grunn mener bedriften at ansatte som blir syke i sin friperiode eller som ikke er i stand til å reise offshore skal sykmelde seg eller bruke egenmelding. Dette mener klubben strider mot tariffavtalens punkt 6.1 om overtid. Overtid skal kun brukes ved særlige grunner og holdes på et minimum. Unntak er knyttet til når hendelser eller  mangel på personell truer den jevne drift.
 
Klubben er imidlertid også oppmerksom på at når offshoreansatte trenger sykmelding har helsedirektoratet anbefalt at legen sykmelder uavhengig om den offshoreansatte er i friperiode eller oppholdsperiode. 
 


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
 • Klubbstyret gjenvalgt
  Årsmøtet har gjennvalgt klubbstyret uten store endringer. Både leder og nestleder gjenvalgt med aklamasjo...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as