Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
IE Bloggen: Tillitsvalgt?
Å være tillitsvalgt er å være ein del av dine arbeidskameraters immunsystem.
Det høyres flott ut ikkje sant ?Nei, det ventar ingen premie eller pokal. Ofte kjem utsagn som« dei eller den» gjer jo ingen ting,» «Har du tatt den aktuelle saken opp med vedkommande»? hender det eg parerer når eg høyrer slike utsagn, like ofte har dei ikkje det.
I dei siste åra har det ikkje vært lett å få stabla tillitsvalgtsordningar på beina på den enkelte plattform/ rigg. Dette gjelder trur eg, eit fleirtall av selskap og fagforeiningar. Ofte er ikkje alle skifta dekka opp med tillitsvalgte.Det hender at verneombud får ein dobbeltrolle som fungerande tillitsvalgt / verneombud.Ein blir da « den som aldri kan holda kjeft» Ein slik rolle er utsatt for stor slitasje og mange gjer seg av etter ei stund. For dei fleste av oss vil ha fred og fordragelighet.

Ein høyrer ofte « me har det jo so bra» Kvifor mase med fagforening? På mange måtar er det sant. For eksempel er ledelse-kulturen offshore forandra. Ein god ledar i dag er ein som kan kommunisere, som ikkje skapar frykt eller usikkerhet. Me har ein tariffavtale som til dels har utjevna forskjeller mellom operatør og forpleining.

Eller?

Dei av våre kollegaer som har ein usikker stilling, gjerne lite ansiennitet eller er midlertidig ansatt vil være meir utsatt og sårbare om dei opplever noko i arbeidssituasjonen som ikkje er bra. Ofte vil me ikkje ein gang få høyre om det, for da blir den ansatte synlig og kan risikere og bli» luka ut « av systemet.

Om du har vært i vikarpool i 7 til 8 år, stikker ein seg ikkje nødvendigvis ut når ein håpar på å få eit fast skift.

Me er mange kolleger som er godt voksne og nokon skranter litt, det følger gjerne med alder, men og yngre kollegaer kan oppleve faser dei fysisk eller psykisk helst ville vært foruten.
Å bli møtt av bedriften kan gjere heile forskjellen på ein ekstra tung periode. Fleire kan ikkje få skryta nok om kordan dei blei møtt. Andre opplever at kommunikasjonen har skjært seg av ulike grunnar og opplever situasjonen svært belastande.

Som tillitsvalgt med erfaring, synes eg personlig tariffavtalen er vanskelig og tolka.
Den burde vært gjennomgått og ein del begreper skulle vært rydda opp i.
På forsommeren dette året opplevde me at bedriften satte i tvil arbeidstidsordningen 2-4 rotasjon, fordi slik teksten kunne tolkast var det at 2-4 ordningen skulle innførast lokalt. Eg var der på forhandlingane da 2-4 ordningen blei avtalt i tariffavtalen. Slik eg hugsar var det vilkåra for innføringen av 2-4 rotasjon som skulle avtales lokalt, ikkje om det skulle innførast.

Me har styringsrett! seier bedriften ( og det er ikkje berre i vår bedrift). Er det slik at om bedriften har styringsrett så er den total og tillitsvalgte må snu i døra? Bedriften må vel begrunna sitt syn? høyre på tillitsvalgtes anførsler? Eventuelt skriva ein protokoll ved uenighet.Endå trenger me tillitsvalgte og kanskje meir enn nokon gang, for me har mykje og tapa. Er du med?


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
 • Klubbstyret gjenvalgt
  Årsmøtet har gjennvalgt klubbstyret uten store endringer. Både leder og nestleder gjenvalgt med aklamasjo...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as