Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
info 1 / 2019
Kunnskapsinnhenting av Ptil
Ptil har gjennomført kunnskapsinnhenting,
i møte med ESS. Ptil er opptatt av at selskapene på norsk sokkel er sitt ansvar bevist i alle faser av virksomheten og som den største leverandøren, av forpleiningstjenester som er på anbud, oppleves det godt at Ptil er tett på.
Ptil innledet med å referere til RNNP og aktiviteten på norsk sokkel der forpleining generelt oppleves som en gruppe med høy risiko for helseskader over tid. Høyt tempo, høyt sykefravær, «alltid noe arbeid som venter», begrensede muligheter for å hente seg inn er noen av de inntrykk som Ptil sitter med. I tillegg til flere bekymringer i forhold til press på bemanning i anbudsprosesser er Ptil opptatt av arbeidstageres medvirkning i beslutningsprosesser. En tydelig melding fra myndighetene om skille mellom arbeidsgiver og arbeidstagers representant og roller.
De viste spesielt interesse forprosesser rundt informasjon og medvirkning i alle faser av driften. Både ved anbudsinvitasjon, bemanningsfastsettelse, underveis i kontraktene og ved endringsprosesser. Er bemanningen robust nok til å håndtere ulke behov og faser av driften. Strekkes strikken for langt i forhold til å få eller behold kontrakten.
Både fagforeninger og vernetjesten var invitert til å delta i møte og HVO hadde innlegg om erfaringer og historisk tilbakeblikk. Her var flere betraktninger og erfaringer oppe og diskutert. Alt fra involvering i anbudsprosesser og inkludering i drift underveis, både sentralt og lokalt. Tid til verneombudsarbeid, trappetrinnsmodell og operatørens engasjement for å inkludere forpleining i tanken om «ett team». Selskapet som har forpleiningkontrakten har selvfølgelig ansvar for at virksomheten drives forsvarlig, men det fritar ikke operatøren for sitt hovedansvar. Det er de som legger hovedrammene og innhold for kontrakten. Mye av det som var forberedt til møte var også fokuspunkt i Ptil´s innledning til møte.
Det var ett godt møte med myndigheten og vi ser nytte av å ha slike åpne møter der Ptil, bedriften og arbeidstakerrepresentanter har en åpen og god dialog.

Klubbleder har deltatt på LO Kartellkonferansen 2019
som er et samarbeid mellom LO og Equinor. Det er en økende optimisme i markedet og det sattses flere 100 milliarder på nye og eksiterende felt slik at en skal ha en god og effektiv produksjon mot 2050. Etter 2030 vil oljeproduksjonen synke derfor er det viktig å øke letevirksomheten de neste årene slik at en kan finne nye felt og bygge ut. Når en ser i dag kontra på samme samling som en hadde i fjor er det en mye større positivitet og se, noe som er veldig bra for våres bransje.

De som har arbeidet mange år i bransjen vet også at vi har hatt mange oppturer og nedturer, nå er jo problemet for mange aktører at en ikke får nokk kvalifisert arbeidskraft.
Dette har også våres bransje begynt og merke, vi har problemer med og få tak i nokk kokker fremover med den økende sysselsetting som vi har behov for mot våren. En av årsaken er at det ikke utdannes nokk kokker, klasser legges ned så dette kan bli et større problem fremover om en ikke staser legger til rette for denne yrkeskategori i fremtiden. Klubben har tatt initiativ sammen med forbundet , at vi må nå få på plass lærling ordninger offshore for kokker og renholdere. Dette er en oppgave vi må få operatørene, rederiene, forpleiningselskapene samt yrkesopplæring nemnda for å få dette på plass.

Klubben ønsker alle gamle kolleger som har fått jobb i Equinor lykke til. Det er jo alltid trist og miste gode venner og kolleger.

Husk årsmøte er 5-6 mars i Stavanger viktig at dere tillitsvalgte melder dere på.

Mvh
Med Hilsen
Per Holstein
Mobil 92096683


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
 • Klubbstyret gjenvalgt
  Årsmøtet har gjennvalgt klubbstyret uten store endringer. Både leder og nestleder gjenvalgt med aklamasjo...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as