Forskuttering av lønn under sykdom er utsatt inntil videre.
Bedriften hadde planlagt og implementere forskuttering av lønn under sykdom i desember 2020.Dette i tråd med kravet klubben fikk infriddd i tariffoppgjøret.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Ptil med ny undersøkelse om HMS på sokkelen,
Petroleumstilsynet ønsker igjen å kartlegge HMS-tilstanden innen olje og gass offshore og på land. Alle som jobber på anlegg/innretning i perioden 16. oktober til 26. november inviteres til å være med på en spørreundersøkelse. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta, slik at vi får best mulig grunnlag for sikkerhetsarbeidet fremover!

Hvordan står det til med utviklingen i helse, miljø og sikkerhetstilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land? Det ønsker Petroleumstilsynet (Ptil) å finne ut av gjennom den nevnte spørreundersøkelsen. Målet er å identifisere behov for tiltak og måle effekten av tidligere gjennomførte tiltak.

International Research Institute Stavanger (IRIS) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Det er oppnevnt en kontaktperson på landanleggene og innretningene/felt i forbindelse med utdeling og innlevering av skjemaene.

Undersøkelsen har blitt sendt ut annethvert år siden 2001. For to år siden svarte nesten 8.600 på undersøkelsen. Dette kan ble mye bedre.

Spørreskjemaet utgjør en viktig del av arbeidet i rapporten «Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP). Rapporten tar også for seg andre indikatorer på utviklingen i risikonivå for storulykker, barrierer, alvorlige personskader og fysisk kjemiske arbeidsmiljøindikatorer. Målet med RNNP er å følge utviklingen i risikonivået og være et grunnlag for forbedringer innen arbeidsmiljø og sikkerhet i næringen og i den enkeltes virksomhet. Hovedrapporten skal etter planen være tilgjengelig på Ptils nettsider i slutten av april 2018. 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
 • Klubbstyret gjenvalgt
  Årsmøtet har gjennvalgt klubbstyret uten store endringer. Både leder og nestleder gjenvalgt med aklamasjo...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as