Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Månedsmøter med ESS
Klubben var i månedsmøte med bedriften mandag 06.03.17, hvor flere saker ble diskutert. Den store saken som vi hele veien har på agendaen er bedriftens bruk av midlertidige ansatte. Vi er sterkt uenig med bedriften utstrakte bruk av midlertidige ansatte i en tid hvor vi har sagt opp flere hundre gode arbeidskamerater.
Vi er sterkt uenig med bedriften utstrakte bruk av midlertidige ansatte i en tid hvor vi har sagt opp flere hundre gode arbeidskamerater. Dette er noe som setter hele vårt gode samarbeid med bedriften i fare, og det er sterkt beklagelig. Vi har strukket oss langt for å hjelpe bedriften i en vanskelig tid for å finne de rette løsninger, men vi kan ikke akseptere den bruken av midlertidige ansatte som er i dag. Det er derfor vi har en vikarpoolavtale som skal regulere dette. Derfor har Industri Energi klubben sammen med SAFE gått til det skritt og sagt opp særavtalen og protokoll for opparbeiding av skyldig tid/ innarbeiding av fritid med 30 dagers varsel etter hovedavtalens regler. Vi håper selvsagt at bedriften kommer på bedre tanker og er villig til å diskutere saken videre på forhandlingsmøte 16.03.17.

Vi får stadig tilbakemeldinger fra Lima om høyt arbeidspress, merarbeid som stadig dukker opp i nye former. Dette er noe som klubbene tar opp med bedriften på vært møte vi har med dem, men igjen dessverre så er det liten vilje til og finne løsninger. Saken kommer opp i førstkommende AMU og finner vi ingen løsning så blir PTIL neste! Som vi vet så driver nå PTIL med tilsyn mot forpleining og da får vi arbeide mot at de også tar et tilsyn mot ESS og Lima.

Vi for stadig bemerkninger fra ledelsen på møtene vi har når det gjelder diskusjoner rundt stort arbeidspress på noen av enhetene, at tilbakemeldinger de får, så tas det alt for mye pauser i forhold til de pauser som er fastsatt i tariffavtalen. Dette er et motargument som klubben begynner å bli temmelig lei av og vi får aldri noen klare svar om hvem det er, eller hvor dette skjer. Vi har Ledere ute på riggene som skal påse at pauser blir fulgt og at alle gjør jobben sin, så da regner vi også med at dette blir gjort.

Dessverre mange sure oppstøt i denne info, men for klubbens del er nå strikken tøyd for langt. Vi er oppe i utfordrende tider og da er det viktig med godt samarbeid fra begge sider, noe som dessverre settes hardt på prøve, men som sagt det er aldri en skam og snu.

Vi gleder oss til samlingen i mars og april og håper flest mulig har anledning til og delta.

MVH
Per Holstein
Klubbleder Industri Energi klubben ESS
mobil 92096683 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as