Ny Særavtale signert 1 oktober 2019
Ny særavtale er inngått, gjeldende fra 1 oktober 2019. Denne inneholder avtale om rotasjonsordning for ansatte i poolen, opparbeiding av ansiennitet for midlertidig ansatte, og kompensasjon dersom turen kanseleres etter innsjekk heliport.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Fellesinfo
Presiseringer om oppsigelser EMOU.
Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i Ess Mobile Offshore Units. 
Fellesinfo angående oppsigelser.
Klubbene ønsker å komme med noen presiseringer i forbindelse med oppsigelsesprossessen i Ess
Mobile Offshore Units, da vi dessverre registrerer at det er en del feil informasjon ute og går.
 
Vi begynner fra begynnelsen; Da ESS Mobile Offshore Units (EMOU) ble startet opp som ett eget selskap,
var både Industri Energi og SAFE med på at man skulle benytte prinsipp om bedriftsansiennitet, og at de
to selskapene skulle holdes helt adskilt. Når man bruker ordet bedriftsansiennitet i denne sammenheng,
mener man ansiennitet innenfor hver av de to bedriftene. Altså at de som begynte i EMOU ikke skulle få
med seg ansiennitet fra ESS Offshore. Man gikk selvsagt ut fra at de som valgte å begynne i EMOU ville bli
ordentlig informert om hva de sa ja til. Prinsippet med bedriftsansiennitet har altså klubbene og bedriften
vært enige om fra starten av.
 
Så spoler vi frem til dagens situasjon der vi er kommet så langt som til oppsigelser. Hovedprinsippet når
det gjelder oppsigelser er ansiennitet. Og siden man er enige om at man bruker bedriftsansiennitet blir
også klubbene enige om at det skal være gjeldende i denne oppsigelsesprossessen.
 
Vi har god erfaring fra forrige «runde» med oppsigelser når det gjelder ryddighet og system fra bedriftens
side, så våre forventninger til denne «runde to» er høye.
 
Bedriften begynner med innkalling til drøftelsesmøter (15.1 samtaler), som man skal etter
arbeidsmiljøloven. Her registreres det at arbeidskontraktene til noen av dem som er blitt kalt inn f.eks
inneholder to ansiennitetsdatoer. Vi får også høre at folk har blitt lovet at de skal få med seg ansiennitet
inn i det nye selskapet, og at en del har fått det. Kort sagt er det en del rot i de enkelte arbeidskontraktene
som vi gjør bedriften oppmerksomme på. Dette blir ikke tatt hensyn til, og bedriften velger å kjøre
oppsigelsesprosessen slik som opprinnelig planlagt, etter bedriftsansiennitet.
 
De to datoene har blitt forklart som både lønnsansiennitet og såkalt «jubileumsdato», men ordlyden i kontraktene og informasjon som arbeidstakerne har mottatt tyder på at dette er feil.
 
Industri Energi og SAFE er av den oppfatning at bedriften ikke har fulgt opp den opprinnelige avtalen mtp
bedriftsansiennitet da EMOU ble opprettet, og bør derfor rydde opp før man går til det drastiske steget
som oppsigelser tross alt er.
 
Dette har altså ikke skjedd, og våre høye forventninger er mildt sagt ikke innfridd.
 
Neste steget for en arbeidstaker som mener seg usaklig oppsagt, er da dessverre krav om individuelle
forhandlinger etter arbeidsmiljølovens paragraf 17.3. Begge klubbene er klare til å bistå sine medlemmer
med hjelp rundt dette.
 
Vi håper dette kan bidra til oppklaring i mylderet av informasjon som foreligger.
 
Det må bemerkes at begge klubblederne er innkalt til møte med Administrerende Direktør Therese
Log Bergjord mandag 10.11. Begge klubbene har igjen høye forventninger til gode, systematiske,
ryddige og konstruktive løsninger. Vi ønsker oss ett godt samarbeid som er til det beste for våre
medlemmer.
Mvh
Per Holstein, Industri Energi og Oddleiv Tønnessen, SAFE.


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Dine rettigheter ved nedb...
  Mange bedrifter rammes av nedbemanninger i disse dager. Her kommer et tilbud til deg som vil lære mer om dine ...
 • En positiv nyhet i tøft m...
  Bedriften har valgt å trekke de varslede oppsigelsene tilbake. Dette skyldes i hovedsak at forventede oppdrag ...
 • Uttalelse fra Årsmøtet IE...
 • Årsmøte 2015 er i gang på...
  Årsmøte 2015 startet på Scandic Maritim hotel Haugesund. 24 engasjerte tillitsvalgte deltar og setter dag...
 • Ny klubb på Statfjord og ...
  Ny klubb, nytt firma, ny hverdag, nye avtaler. Vil du være med på vårens spennende eventyr?
 • Bemanningssituasjonen pr....
  Foreningene har i dag hatt et møte ang bemanningssituasjonen i bedriften. Og tallene som vises er dramatiske. ...
 • Positivt møte med Coor!
  ESS Support Servise, Industri Energi klubben, SAFE klubben og Lederne har i dag avholdt møte med Coor, som ska...
 • Statoil viderefører ikke ...
  Vi er i dag orientert om at Statfjord / Snorre kontrakten er tildelt CORE Service Management. Kontrakten overf...
 • Støtte til de streikende ...
  Industri Energi klubben i ESS offshore støtter de streikende pilotene i Norwegian Air Shuttle i deres kamp. K...
 • Politisk streik, evalueri...
  Litt om streiken, og enda litt gode nyheter om ESS Mobile Units
 • Kvartalsmøte og Effektivi...
  Klubben hadde ett konstruktivt kvartalsmøte den 21. november. Vi er spesielt fornøyde med at grunnbemanningen ...
 • Presiseringer om oppsigel...
  Det registreres at feil informasjon foreligger. Her er klubbenes presiseringer angående oppsigelsesprosessen i...
 • Forpleiningskonferansen u...
 • oppsigelser EMOU
 • Oppsigelser. Ofte stilte ...
  Vi begynner å bli drevne i såkalte 15.1 samtaler i klubben og har laget en samling med de mest stilte spørsmål...
 • Ekofisk i boks!
 • Pizzakveld
 • Info uke 25
  Om styremøte, verving og ny regjering.
 • Lønnsoppgjøret på NR i ga...
  Den 26. mai møttes partene i Oslo for å forhandle frem ny tariffavtale for flyteriggene.
 • Styrke 2014
  IE klubben ESS var godt representert på Styrke 2014. konferansen gikk av stabelen 8-9 april i Haugesund og sam...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as